Rändnäitus "Peipsiveere keelerikkus"

Alates 1. oktoobris 2022 saab laenutad uut näitust “Peipsiveere keelerikkus”, mis tutvustab Peipsimaa keelelist ja kultuurilist eripära läbi erinevate piirkondlike kõnepruukide.  

Rändnäituse „Peipsiveere keelerikkus“ sisu loojaks on Mari Niitra ja kujundajaks Artur Kuus. 


Projekti PeipsiRing - ER164 kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames. 

Näitus valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle sisu eest vastutab ainuisikuliselt MTÜ Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.Näituse laenutus

Rändnäituse laenutussoov saata: ederi.ojasoo@gmail.com või 56636264
Rändnäituse laenutus on tasuta, kuid transpordikulud kannab laenutaja. Stendid mahuvad kenasti sõiduauto pagasiruumi.


Näituse tutvustus

Teadlaste oletusel võib Peipsi järve ümbrust pidada üheks muistseks laanemeresoome keskuseks, mis viimasel paaril aastatuhandel on olnud asustatud erinevate laanemeresoome rahvastega. Neid erinevate hõimude jälgi kohtab keeles tänini. Mitmes siinses murdes on tunda eesti keelele kõige lähema sugulaskeele – vadja keele – mõjusid.

Käesolev naitus annab ülevaate Peipsi äärsetest murretest, kajastades siinseid keelelisi ja kultuurilisi eripärasid. Piirkonna murdeid tutvustavatelt stendidelt leiab ülevaate murrete ja neile iseloomulike keelejoonte kohta.

Rändnäituse laenutatavas komplektis on 9 roll-up stendi, mõõdus 60x200 cm.


Rändnäituse külastusvõimalused lähiajal

1.-14. oktoober 2022 - Peipsimaa muuseum ja püsinäitus "Peipsi järve elu tuba"

(Sõpruse 86, Tiheda, 49508 Jõgeva maakond) - külastusvõimalused vastavalt kokkuleppele.

14.- 30. oktoober 2022 - Kalevipoja Koda ( Kääpa küla, Mustvee vald, 49323, Jõgeva maakond )

1. - 30. november 2022 - Räpina loomemaja ( Pargi 31 Räpina, 64505 Põlvamaa )
 
15. veebruar - 15. märts 2022 - Avinurme Kultuurikeskus

20. märts - 20. aprill Ilmatsalu Raamatukogu
 
......

Mai - juuli 2024 Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuses


......
Kui soovid järgmiseks näitus enda juurde, anna meile teada!