Valmis ainekava, mis aitab kaasa keskkonnaharidusliku rollimängu kasutamisele koolitundides

22. aprill 2024

Erasmus+ koostööprojekti GreenEduLARP tegevusena on loodud keskkonnaharidusliku rollimängu ainekava ja materjalid, mis aitavad haridustöötajatel kasutada õppetöös hariduslikku rollimängu kui meetodit, mille abil rääkida õpilastega keskkonnateemadest.Erasmus+ koostööprojekt GreenEduLARP sai alguse juba veebruaris 2022. Nüüd on valmis ja leitavad lehelt: https://ctc.ee/trukised/ainekava  

·       ainekava, mis loob raamistiku viie temaatilise tunni läbiviimiseks klassiruumis;

·       tunnikavad, milles on välja toodud tundide eesmärgid, juhendamisstrateegiad, vajalikud ressursid ja hindamismeetodid;

·       õpetajatele suunatud tööriistakomplekt, mis pakub taustteavet rollimängust, lisamaterjale ja soovitusi ning

·       õpilastele suunatud tööriistakomplekt, mis sisaldab jaotusmaterjale õpilastele.

Projekti eesmärgiks on anda õpetajatele oskuseid ja nõu, kuidas kasutada hariduslikku rollimängu kui meetodit  keskkonnahariduses, ning suurendada õpilaste enesekindlust ja tegutsemisoskusi rollimängu meetodi kaudu.

Projekti põhitegevuseks oli veebimaterjalide loomine ja riikidevahelise strateegia ülesehitamine keskkonnaharidusliku õpilarbi meetodi aktiivsemaks kasutusele võtmiseks koolides. Roheline õpilarbi ainekava aitab integreerida rollimänge kooli tundidesse. Rohelise õpilarbi ainekava toetab ka 2022. aastal kokku lepitud Dublini deklaratsiooni (A Strategy Framework for Improving and Increasing Global Education in Europe to 2050).

Sõna LARP (Live Action Role Play) tähendab seikluslikku rollimängu. Rollimäng on igasugune tegevus, kus osalejad mängivad, et nad on keegi teine. Õpilarp ehk haridusliku sisuga rollimäng on võimalus siduda traditsioonilised õppemeetodid mängulise õppeviisiga. Õpilarp võimaldab õpilastel kogeda õpitavat ainet mängulisel viisil.

Rohelise õpi-larbi ainekava pakub õpilastele kogemusi, et arendada vajalikke oskusi (sh toimetulek, loov mõtlemine, suhtlemisoskused, probleemide lahendamine), mis muudavad nad loovateks ja kriitilisteks mõtlejateks ning järk-järgult jätkusuutlike muutuste elluviijateks.

Ainekava esimene eesmärk on toetada ja julgustada alg- ja keskastme õpetajaid kasutama keskkonnahariduslikke rollimänge, mis aitavad suurendada õpilaste keskkonna- ja kliimamuutuste alaseid teadmisi ning toetavad 21. sajandi oskuste arendamisega.

Rohkem infot projektist: https://ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/rohelineopilarp

Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.

 

Rohkem infot:
Ederi Ojasoo, 56636264
PEIPSI KOOSTÖÖ KESKUS, www.ctc.ee
https://www.facebook.com/peipsicenter