Rohelise õpilarbi ainekava

GreenEduLarpi ehk roheline õpilarbi ainekava

GreenEduLarpi ehk roheline õpilarbi ainekava pakub õpilastele kogemusi, et arendada vajalikke oskusi (sh toimetulek, loov mõtlemine, suhtlemisoskused, probleemide lahendamine), mis muudavad nad loovateks ja kriitilisteks mõtlejateks ning järk-järgult jätkusuutlike muutuste elluviijateks.

Ainekava esimene eesmärk on toetada põhi- ja keskkoolide õpetajaid koolis rohelise õpilarbi metoodika kasutamisel, mis aitab õpilastes arendada keskkonnasäästlikku ellusuhtumist. Keskseks on seejuures erinevate keskkonnasõbralikku käitumist ja mõttelaadi toetavate rollimängude stsenaariumite koostamine ja kasutamine. Rohelise õpilarbi ainekava kaudu saavad õpetajad ja õpilased olulise meetodi ja seda toetavad töövahendid, mis aitavad kombineerida koolides kliimamuutuste alast haridust (ingl. climate change education) 21. sajandi oskustega. Materjalid:

Ainekava - Alusta rohelise õpilarbi materjalidega tufvumisest. Sellest leiate õppesisu ulatuse ja järjestus


Tunnikavad -Vaadake üle tunniplaanides välja toodud eesmärgid, juhendamisstrateegiad, vajalikud ressursid ja hindamismeetodid. Kohandage tunniplaane vastavalt oma õpilaste vajadustele ja eelistustele.


Õpetajate tööriistakomplekt - õpetajate ettevalistus - Vaadake läbi tööriistakomplektis pakutav taustteave, lisamaterjalid ja soovitatud õpetamisstrateegiad. Tutvuge meie veebis olevate videotega, mida saate tundides kasutada


Õpetajate tööriistakomplekt - jaotusmaterjalid õpilastele - Jagage õpetajate tööriistakomplektis olevaid jaotusmaterjale oma õpilastele lisamaterjalina. Kasutage jaotusmaterjale põhikontseptsioonide tugevdamiseks, täiendavate praktikavõimaluste pakkumiseks või arutelu ergutamiseks. Vajadusel võite jaotusmaterjale kohandada vastavalt vajadusele, et need vastaksid paremini teie õpetamisstiilile ja õpilaste vajadustele.Videomaterjalid

Õppematerjale ja tööriistu toetavaid videosid leiab rohelise õpilarbi audiovisuaalsest HUBist: https://www.youtube.com/@GreenEdularp/videos


Mis on õpi-larp?

Rohelise õpilarbi testimise tagasiside  Värska Gümnaasiumist.....................................................................................................................

Koduleht valmis projekti „GreenEduLARP - Green Actions in School using Educational Live-Action Role-Playing (EduLARP)” toel.

Projekti GreenEduLARP tegevused on rahastatud Euroopa Komisjoni toel, läbi Erasmus + programmi. Selle sisu ja materjal kajastavad ainult autorite seisukohti ning komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.
Projekti nr: 2021-1-EE01-KA220-SCH-000032573

Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult GreeEdu Larp projekti partnerite omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.