Valmis Peipsimaa pärandit tutvustav kaardimäng Peipsimaa memoriin

02. august 2023

Peipsi Koostöö Keskuse projekti ER 193 Heritage Hunters tegevusena valmis kaardimäng Peipsimaa iseloomulikest objektidest „Peipsimaa memoriin“, milles on 40 piirkonnale iseloomulikku pärandiga seotud kaardipaari koos väikese selgitusega.Möödunud aastal sai hoo sisse Peipsimaad kõnepruukide kaupa tutvustav pärandirada. Veebikaart on leitav aadressilt https://ctc.ee/peipsimaa/e-kaart-parandirada. Pärandirada annab ülevaate Peipsimaal olevatest huviväärsustest lähtudes piirkonna keelelisest ja kultuurilisest eripärast. Kaardi põhjal saab tutvuda näiteks Kodavere murraku-, Vanausuliste murraku- , Räpina murraku-, Seto keele jt. radadega.

Jätkuprojektis Heritage Hunters keskendutakse Peipsimaa keelelise ja kultuurilise eripära tutvustamisega seotud tegevuste ja mängude väljatöötamisele ja levitamisele. Nõnda ongi saanud valmis projektis kaasa lööva kunstniku Artur Kuusi käe all kujundatud kaardimäng „Peipsimaa memoriin“. Peipsimaa objektide memoriin on lõbus kaardimäng, mis tutvustab Peipsimaa eri piirkondadele iseloomulikke objekte, treenib mälu ja keskendumisvõimet. Mängu saab mängida üksi või mitmekesi. Memoriin on tore ajaviide nii lastele kui täiskasvanutele.

Mängu loonud kunstniku Artur Kuusi sõnul oli ka tema jaoks mängu kujundamine paras pärandijaht. „Mõne pildi kujutamisel tuli ikka vaeva näha, et aru saada, milline see pärand siis välja näeb. Mitme kaardi loomiseks ei olnud pilte ei arhiivides ega ka kohalikel kohe taskust võtta. Eks see annab märku, et pärand on kadumas ja kiirelt tarvis need pildistada, “  ütles Artur Kuus.

Lisaks on suve lõpuks valmimas Peipsimaa kultuuri ja keelerikkust tutvustav pärandiküttide orienteerumismäng, millest oodatakse osa võtma seltskondi, kellel huvi jahtida nähtavaid ja nähtamatuid aardeid. Projektijuhi Ederi Ojasoo sõnul saab kaardimäng olema üks väikestest kingitustest pärandiküttide orienteerumismängus. Samuti saab kaardimängu „Peipsimaa memoriin“ näha, katsuda ja mängida Peipsimaa muuseumites ja kultuuripärandi keskustes, kuhu need jagatakse laiali augusti jooksul.

Rohkem infot projektist https://ctc.ee/projektid/labiviidud-projektid/heritage-hunters  

Rahastaja: Eesti EL välispiiri programm.

Projekti Heritage Hunters - Peipsiland Heritage Trail joint marketing kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Projekti eelarve on 49 645,34 eurot ja programmi kaasfinantseering 44 680,80 eurot.

Pressiteade valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle sisu eest vastutab ainuisikuliselt MTÜ Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.


Rohkem infot:

Ederi Ojasoo, 56636264
PEIPSI KOOSTÖÖ KESKUS, www.ctc.ee
https://www.facebook.com/peipsicenter