Armeenia keskkonnaharidus

Projekti nimi: 

"Armeenia keskkonnahariduse arendamine loodusliku mitmekesisuse säilitamise heaks"


Projekti toetab: 
 

Projekti kestus: august 2013 –  september 2014

Projekti koordinaator: Margit Säre, margit@ctc.ee

Projekti partner:

Armenian Women for Health and Healthy Environment


Projekti kokkuvõte:

Projekti üldeesmärgiks on toetada elurikkuse kaitset Armeenias.

Projekt aitab kaasa keskkonnahariduse arendamisele, keskkonnateadlikkusele tänu praktiliste, riiklikku õppekava toetavate tegevuste.

Taustainfo

Armeenia allkirjastas Bioloogilise Mitmekesisuse Konventsiooni 1992.aastal, millele järgnes Riikliku Bioloogilise Mitmekesisuse Strateegia ja Tegevuskava (BSAP) väljatöötamine.  Strateegia ja tegevuskava eesmärk on tagada bioloogilise mitmekesisuse kaitse, säästev kasutamine ja taastamine, mis aitaks kaasa Armeenia jätkusuutliku inimarengu saavutamisele.

Meie projekt kasutab mitmeid BSAP strateegilisi lähenemisviise nagu keskkonnahariduse ja avalikkuse kaasamise tõhustamine, keskkonnaalase info kättesaadavus jm. Vastavalt BSAP-le on üks tõsisemalt ohustatud ökosüsteeme Ararati ja Sevani järve piirkond, läbi suurte metsaraiete (millele ka projekti keskendub) ja kaasnevate probleemide.

2012. aastal töötati AWHHE ja WWF-Armeenia koostöös välja “Elurikkuse õpetamise juhend”, mille on kinnitanud Haridusministeerium.  Eesti-Armeenia ühisprojekti raames täiendatakse manuaali õuesõppe metoodilise juhendiga, mis töötatakse välja koos Eesti spetsialistidega.

Projekti tegevused:

1) õppevisiit Eestisse, oktoobris 2013

Pressiteade

2) Õpetajate keskkonnahariduse alane koolitus Jerevanis, märtsis 2014

Osales 50 õpetajat eri piirkondadest. Koolitusel tutvustati õpetajatel uut, projekti toel välja töötatud õppevahendit "One planet life style" ning Eesti keskkonnahariduse suundi ja metoodikat tutvustas Peipsi Koostöö Keskuse näitel Eeva Kirsipuu

3) Õuesõppe juhendi ettevalmistamine, mille kinnitab Armeenia Haridusministeerium

4) Keskkonnaharidusmaterjalide, õppelehtede ettevalmistamine, avaldamine AWHHE kodulehel

5) Essee-idee konkursi läbiviimine ja 3 parima keskkonnaalgatuse teostamine 

Slaidishow idee konkursi võidutöödest

6) Arengukoostöö ning  Armeenia  valdkondliku teabe levitamine Eestis

Peipsi Koostöö Keskus arengukoostööprojektide voldik

7) Projekti lõppkonverents Yerevanis, 12 september 2014

Fotod: Õppevisiit Eestisse ja projekti lõppkonverents Yerevanis