Õpilastööde konkurss 2020

CuNaHe projekti raames viis Räpina ühisgümnaasium 2020. aasta mais läbi õpilastöödevõistluse, mille eesmärk oli Peipsi piirkonna inimeste elustiili uurimine, õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine, järve ökostüsteemide mõjutajate uurimine, järve tähtsuse mõistmine ja järve kui kultuuripärandi väärtustamine. 

Õpilasvõistluse teemad jagunesid kooliastmeti:

Algklasside õpilaste poolt valmisid võistlustöödena joonistused kalade elukeskkonnast ja Peipsi järvega seotud omaloomingulised muistendid ja koomiksid.
Põhikooli õpilaste poolt valmisid võistlustöödena fotod teemal „Peipsi järve ilu ja valu“ järve kaunist loodusest ning murekohtadest.
Gümnaasiumi õpilaste poolt valmisid perekonnalood mis kajastasid meenutusi ja fotosid Peipsi järve piirkonna kultuuri, ajaloo ja siinse keelega. Teemaks oli „Peipsi järve lood“. 

Võistluse žürii moodustasid Räpina kandis (loodus)fotograafia, kunsti ja kirjandustegevusega silma paistnud inimesed: Ene Tigas (hobifotograaf, koolitaja), Maiu Vares ( kunstnik, kujundaja) ja Andrus Karpson (hobifotograaf, IT-spetsialist) hindavad fotosid ja joonistusi. Mari Kala (loodushariduse spetsialist), Aapo Ilves (poeet, muusik, kunstnik), Helena Koch ( Eesti lastekirjanduse spetsialist) hindasid õpilaste omaloomingulisi kirjutisi. 

Algklasside joonistused kalade elukeskkonnast
Peipsi järve koomiksid Gümnaasiumiõpilaste  „Peipsi järve lood“

Põhikooli õpilaste fotod teemal „Peipsi järve ilu ja valu“
Õpilastööde konkurss toimus 2020. aasta kevadel ka Petseri 3. Keskkoolis. Parimad tööd olid järgmised: