EaP Konverents


Rahvusvaheline Seminar “Ida ja lääs: kodanikuühiskonnad koostöös”Toimumise aeg: 28-29 september 2017

Projekti toetab Riigikantselei

koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga.Kokkuvõte
Ligi 50 osalisega konverents “EaP Civil society for regional development” keskendub regionaalarengu, kohalike ressursside kestliku kasutamise ja sotsiaalse ettevõtluse teemadele.
Tartu konverentsile ootame osalema lisaks Eesti huvirühmadele ka  Idapartnerlustiikide (Valgevene, Gruusia, Moldova, Armeenia, Ukraina, Aserbaidzaani) ning Läti, Leedu ja Poola MTÜsid, sotsiaalseid ettevõtjad ja kodanikuühiskonna esindajaid. 

Seminari üheks väljundiks on ühisseisukohad Idapartnerluspoliitika tõhustamiseks sihtriikide kodanikuühiskonnaga), loodav koostöövõrgustik ja temaatilised artiklid.


Seminari ettekanded on inglise keeles (tõlkega vene keelde)

Seminari programm

ETTEKANDED ja fotod

Seminari raport (inglise keeles)

Loe artiklit "Postimehe" arvamusrubriigis "Kuidas aidata kaasa kogukonna arendamisele idapartnerluse riikides?",26.10.2017


Registreerumiseks võta ühendust projektijuht Margit Säre: margitsare @ gmail.com


Üritus toimub Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise egiidi  all

Eestil kui eesistujariigil on neli prioriteeti:

avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa, turvaline ja kaitstud Euroopa, andmete vaba liikumine ja digitaalne Euroopa ning kaasav ja kestlik Euroopa.

Meie konverentsi teemad mahuvad " Turvaline ja kaitstud Euroopa" prioriteedi alla, mis seab fookusesse  sisejulgeoleku ning välispiiride kontrolli tugevdamise, idapartnerite toetamine ja ELile lähemale toomise,
Euroopa kaitsekoostöö, jpm.