Loppkonverents


Projekti lõppseminar

Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine”

24 november 2015; Tartu Keskkonnahariduse Keskuses


 

10.00 - 10.30   Registreerimine

Huvilistele ekskursioon loodusmajas

 

10.45 - 11.00   Avasõnad; Silver Vahtra, Keskkonnaministeerium


11.00-11.10     Ülevaade projekti tegevustest ja tulemustest

                        Aija Kosk - Projekti juht, Peipsi Koostöö Keskus


11.10-12.50     Töörühmade ettekanded

Robert Aps, TÜ Eesti Mereinstituut – Ökosüsteemne lähenemine ökosüsteemiteenuste kasutamisel

Ingmar Ott , Eesti Maaülikool - Ökosüsteemiteenuste sõltuvusest järve omadustest ja seisundist

Sirje Vilbaste, Eesti Maaülikool – Ökosüsteemiteenused jõgedes

Siiri Römer, Eesti Maaülikool – Ökosüsteemiteenuste kaardistamise metoodikad

Tea Nõmmann, SEI Tallinn – Harku järve ökosüsteemiteenuste rahaline väärtus

Jaanus Terasmaa, TLÜ Ökoloogia Instituut – Jõgede, järvede ja mere ökosüsteemiteenuste indikaatorid

 

12.50-13.00     Arutelu

                        Ekskursiooni loodusmaja pargis

13.15-14.15    Lõuna

 

14.30-15.30    Ecosystem Services – the issue of public goods and private goods/ Ökosüsteemiteenused – avalikud ja erakaubad / (ettekanne inglise k.) 

Iiska van Dijk ja Odd Terje Sandlund; Norwegian Institute for Nature Research (NINA)

 

15.30-16.30     Edasised sammud ökosüsteemiteenuste määramise rakendamiseks

Lauri Klein, Keskkonnaagentuur - Ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni rakendamisest lähiaastail

Tea Nõmmann, SEI Tallinn - Looduskapitali ja ökosüsteemiteenuste arvepidamine


Lõpetamine