Egoenergia
Lae alla ja paki lahti mängu failid :  //media.voog.com/0000/0045/1098/files/EgonergiaV4.zip

Mängu Egoenergia eesmärgiks on väga lihtsustatud ressursside (4 tk) majandamise süsteemi kaudu panna mängija mõtlema ja luua mängijas põhjus-tagajärg seoseid teemadel: tarbimisharjumused, looduslike ressursside piiratus/taastuvus, ebavõrdsuse, heaolu - millest need sõltuvad, kuidas need kujunevad, kuidas need omavahel suhestuvad.  

Mängus on esindatud kolm erinevas elatustasemes olevat ala. Hetkel ei ole nende stiliseeritud alade tähiste seos pärismaailmaga väga täpselt määratletud, sõltuvalt olukorrast tähistavad need kas ühte konkreetset majapidamist, ühiskonnakihti riigi sees, ühte riiki või näiteks sarnasel elatustasemel olevaid ühiskonnakihte terves maailmas.

Mängule lisavad variatsiooni uudised/sündmused, mis muudavad erinevaid parameetreid ning võimaldavad mängijale edastada konkreetsemat hariduslikku laadi infot, ilma, et mängija peaks seda ise kaudselt läbi ressursside majandamise mehaanika välja taandama.

Kasutatavate varude (Maa varud) eest ostetakse ressursse, mille hulk annab omakorda elanikele heaolu.
Mängu tsükkel

Sõltuvalt olukorrast ostab mängija igale alale teatud arvu ressursse ning siirdub järgmise kuu juurde kus olukord muutub ning mängija peab uuesti teatud arvu ressursse ostma.

Mängus on kaks kaotuse tingimust: 1. Kasutatavad varud (Maa varud) saavad otsa 2. Heaolu näitaja muutub negatiivseks
Ning üks võidu tingimus: 1. Peale aasta möödumist ei ole ükski kaotuse tingimus täitunud.  

Kaotuse korral peab mängija uuesti algusest alustama.

Eduka majandamise korral loetakse mängija võitnuks ning arvutatakse punktisumma mis tähistab kui edukas mängija oli ning annab mitmekordsel läbi mängimisel aimu kas otsused olid kasulikud või mitte. Reeglid

  • Erinevad alad kulutavad iga kuu erineva hulga ressursse. Ka ühe ala piires võivad erinevad ressursid kuluda erineva kiirusega.
  • Ressursid maksavad erineva hulga Kasutatavaid varusid (Maa varusid). Ka ühe ala piires võivad erinevad ressursid maksta erineva hulga Kasutatavaid varusid (Maa varusid).
  • Kõige kõrgema elatustasemega ala tarbib (vähemalt alguses) rohkem ressursse, mis ka maksavad rohkem kui teiste alade puhul.
  • Iga ala heaolu näitaja sõltub selle ala ressursside hulgast.
  • Teatud ressursid annavad rohkem või vähem heaolu kui teised.
  • Ressursid on hierarhias - kui all pool olev ressurss on otsas, siis ülemised heaolu enam ei anna ning neid ei saa ka juurde osta, enne kui “olulisem” ressurss on taastatud.
  • Iga kuu lõpus lisatakse kõikide alade heaolu ühisesse, kogutud heaolu punktisummasse.
  • Kui mõni ressurss on kuu lõpuks täiesti otsas vähendab see kogutud heaolu.
  • Kõik reeglites nimetatud parameetrid võivad mängu käigus muutuda, sõltuvalt sündmusest/uudisest mis iga kuu vahetub.

Arvutimäng Egoenergia valmis projekti „Rollimäng õpilastele ÜRO kestliku arengueesmärkide vajalikkuse mõistmiseks“ raames. Projekti elluviimist rahastas Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.


Rohkem infot:

Ederi Ojasoo
ederi.ojasoo@gmail.com  
56 636 264
MTÜ Peipsi Koostöö Keskus