Peipsi järve keskkonnareklaamide konkurss
Peipsi Koostöö Keskus ootab Peipsi järvega seotud loometöid, mis kutsuvad üles keskkonnasäästlikule käitumisele

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi projekt „GreenMind: Keskkonnateadlikkuse suurendamine Eesti Vene piirialal“ korraldab Peipsi järve keskkonnareklaamide konkursi, tööde esitamise tähtajaga 10. veebruar 2021.

Konkursi eesmärgiks on loovtööde kaudu ajendada inimesi keskkonnasõbralikumale käitumisele. Ootame konkursile kunstilisi väljendusi, mis kannavad edasi sõnumeid Peipsi järvest kui piiriülesest veekogust, juhivad tähelepanu Peipsi järve probleemidele (keskkonna–, sotsiaal-, majanduslikke- jms) ning visandavad tulevikuvisioone.

Mis on sotsiaalreklaam ja kuidas seda luua, vaata VIDEOST.

Tegemist on rahvusvahelise konkursiga, mis toimub kahes etapis. 1. etapp – siseriiklik võistlus ehk eraldi konkursid Eestis ja Venemaal; 2. etapp – rahvusvaheline ehk konkursi parimate õppereis ja ühisseminar Pihkva oblastis , mis on planeeritud juunis 2021.

Mida ootame

 • Ootame erinevaid eneseväljenduse vorme, milleks võivad olla koomiksid, fotod, foto kollaažid, videod ja animatsioonid või erinevate meediumite kombinatsioon. 
 • Iga osaleja saab võistlusele esitada kuni kaks tööd.
 • Konkursist oodatakse osa võtma: õpilasi (10+ aastat); üliõpilasi, loov- ja keskkonnaerialade spetsialiste jt.
 • Koos pildiga ootame ka väikest teksti (3-30 lauset) töö juurde, kus kirjutatakse:
  1) Kuidas on su töös kajastatud elemendid annavad edasi Peipsi järve probleeme (keskkonna–, sotsiaal-, majanduslikke- jms) ja tulevikuvisioone kajastavat sõnumit.
  2) Miks on see teema sinu jaoks oluline?
  3) Kuidas su töö võiks inimesi mõjutada keskkonnasäästlikuma eluviisi poole? 

Tööde esitamine

 • Hindamisele saavad tööd, mis on esitatud hiljemalt 10. veebruari südaööl 23:59 2021:
  a) Posti teel Puiestee 71a , 51009, Tartu.
  b) Digitaalselt aadressil ederi.ojasoo@gmail.com. E-maili pealkirjaks panna “GreenMindArt” ja oma nimi. Kirja kehatekstisse lisada autori täisnimi, vanus ja link pildifailile (soovitame faili panna näiteks Dropboxi või Google Drive’i).
 • Teos peab olema A4 või A3 formaadis või digitaalselt .png, .jpeg, .jpg, .tiff või .bmp formaadis. Digitaalse faili lühem külg peab olema vähemalt 800 pikslit. Pildi pikem külg peab olema alla 3500 piksli.
 • Kunstitööd peavad olema vaadatavad enamlevinud brauseritega (näiteks Firefox, Chrome, Internet Explorer).
 • Osaleja annab töid võistlusele esitades korraldajatele õiguse pilte tasuta kasutada: avaldada veebis, trükistes, panna välja näitustel.
 • Iga laekunud töö vaatavad korraldajad enne veebis avaldamist üle. Korraldajatel on õigus keelduda mittesobivate piltide vastuvõtmisest.
 • Tööde hindamisel arvestatakse idee originaalsust ja loomingulisust, keskkondliku sõnumi aktuaalsust ning sõnumi tugevust, kunstilist taset.
 • Siinsete reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
Parimate valimine ja tööde esitlemine
Žüriis osalevad Eesti ja Venemaa Pihkva oblasti keskkonnahariduse, kunsti ja reklaamivaldkonna spetsialistid ajavahemikul 11 veebruar - 11 märts 2021. 

Võistluse parimatest töödest koosnev veebinäitus avalikustatakse GreenMind projekti veebilehel  http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/greenmind/greenmindart ja Facebookis.

Parimatel (10 inimest) on võimalus osaleda juunikuus 3-päevasele õppereisil Pihkvasse, kus toimub ka ühisseminar Pihkvas piirkonnas toimunud sarnase konkursi võitjatega (kõik reisiga seotud kulud katab Peipsi Koostöö Keskus projekti vahenditest)
Auhinnafond sisaldab kunstipoodide kinkekaarte.

Konkursi võidutöödest valmivad konkursi teise etapi raames öko-sotsiaalreklaamid, mida kasutatakse Pihkva oblastis (Venemaa), Tartu ja Põlva maakonnas avalike reklaamtahvlite ja korraldajate veebisaitidel. 

Konkursi rahastaja

Konkurss viiakse ellu Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi projekt „GreenMind: Keskkonnateadlikkuse suurendamine Eesti Vene piirialal raames. Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 ja omaosa kaasfinantseerib Keskkonna Investeeringute Keskus.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.


Lisainfo:
Ederi Ojasoo
56636264
www.ctc.ee