Javakheti keskkonnaühenduste toetamine

Projekti nimi: 

"Javakheti regiooni keskkonnaühenduste tegevusvõimekuse kasv ning nende keskkonnaharidustegevuste arendamine"


Projekti toetab:  


 
 
Projekti kestus: august 2014 –  august 2015

Projekti koordinaator: Margit Säre, margit@ ctc.ee

Projekti partner:  MTÜ Healthy Society of Javakhet


Projekti kokkuvõte:

Projekt eesmärgiks on toetada elurikkuse kaitset Javakheti regioonis, arendades keskkonnaharidust piirkonna koolides, koostöös MTÜga Healthy Society of Javakheti.  Keskkonnaharidustegevused toimuvad Javakheti rahvuspargi piirkonnas, mis asub Gruusia-Armeenia-Türgi piirialal. Samuti arendatakse MTÜde koostööd riikliku kaitsealaga ning piiriülest koostööd Armeenia keskkonnaorganisatsioonidega.

Projekti tegevused:

1. Avakohtumine Ninotsmindas, august 2014

2. õppevisiit Eestisse, september 2014 

Pressiteade

3. Õpetajate keskkonnahariduse alane koolitus Javakhetis, aprill 2015 

4. Piirkonna keskkonda käsitlevate õuesõppe moodulite/juhendi ettevalmistamine, kevad  2014

5. Õppepäevade; rahvusvahelise Veepäeva läbiviimine koolidele Javakhetis ja Eestis, kevad 2015 


6. Piirkonna keskkonnaharidusfoorum, projekti lõppkonverents  -23  august 2015

7. Healthy Society of Javakheti kodulehekülje arendus: http://ggsn.net

Lisainfo

Arengukoostöö Ümarlaud andis Maailmapäev 2015 raames välja erilehe „Lapsed terves ilmas“, kus on juttu ka Peipsi Koostöö Keskuse keskkonnahariduse projektidest Gruusias, Armeenias. Erilehte võib lugeda siit

Fotod:

Õppevisiit Eestisse sept 2014;
Seminarid Ninotsminda koolides ja koristustalgud kevad 2015.