Kasahstani/Kõrgõstani projekt

Projekti nimi: Avalikkuse ja MTÜde keskkonnateadlikkuse suurendamine ning  osaluse tugevdamine Kõrgõzstani ja Kasahstani piirijõgede haldamises

Projekti toetavad: Eesti Välisministeeriumi arenguabi programm

Projekti kestus: aprill 2005- september 2006

Projekti koordinaator: Gulnara Roll

Projekti partnerid:
MTÜ Counterpart-Sheriktesh Kõrgõzstanis
MTÜ Zhalgas-Counterpart Kasahstanis
Veemajandusspetsialistid Kõrgõzstanis ja Kasahstanis

Projekti eesmärk ja partnerid: 

Projekti üldiseks eemärgiks on suurendada Kõrgõzstani ja Kasahstani MTÜde ja laiema avalikkuse teadlikkust piirijõgede Tšu ja Talassi keskkonnaseisundist ning tugevdada erinevate sihtgrupppide kaasatust veemajandusküsimuste lahendamisse. Projekt aitab kaasa piiriülesele koostööle regioonis, samuti toetab koostöösuhteid  Tšu ja Talassi jõgede piirkonna peamiste sihtgruppide ning Kõrgõzstani- Kasahstani piirijõgede veeinfrastruktuuri ühist kasutamist reguleeriva valitsustevahelise komisjoniga.
Projekti pikaajalisem mõju seisneb kontaktide tihenemises Kesk-Aasia ning Eesti veespetsialistide ja keskkonnakaitsega tegelevate MTÜde vahel ning uute jätkuprojektide väljatöötamises; samuti aitab projekt üldisemalt kaasa demokraatia arengule regioonis.

Projekti tegevused:

- Seminar “Avalikkuse kaasamine piirijõgede Tšu ja Talassi haldamises”, 10-11 veebruar 2006 Almatys.
- Kasahstani ja Kõrgõzstani delegatsiooni õppereis Eestisse ning osavõtt piiriülese koostöö ja avalikkuse kaasamise alasest suvekoolist, 20-26 august 2006 Eestis.
- Projekti brošüür