MAMYFU

Projekti nimi:
MAMYFU:  Making my future - Enhancing lives of young people

Rahastajad:
Projekti kaasfinantseerib
Kesk-Läänemere programm :  kogu projekti maht : 195173.33 ;  ERDF toetus: 153285.09 EUR 


Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetavad projekti omaosaluse
kaasfinantseerimist 2644,50 euro ulatuses.

Projekti kestvus
01.08.2019 - 30.09.2021

Projektijuht:
Ederi Ojasoo
ederi.ojasoo@gmail.com 

Partnerid:
 • Tampereen ammattik orkeakoulu Oy FI
 • Resilience Centrs,  LV
 • Peipsi Koostöö Keskus, EE


 • Kodulehekülg:
  https://projects.tuni.fi/mamyfu/

  Taust:
  Läänemere riikide maapiirkonnad ja perifeersed alad seisavad silmitsi sarnaste probleemidega: noored lahkuvad piirkonnast suurematesse keskustesse. See toob kaasa kohalike kogukondade elujõulisuse hääbumise.

  Eesmärgid:
  Projekt "Making my future" aitab kaasa „riskantsetes“ kogukondades ja piirkondades elavate noorte elujõulisuse suurendamisele läbi nende võimestamise.  Suurendatakse kogukondades elavate noorte potentsiaali ja kogukonnaelus osalemise aktiivsust. Läbi rahvusvahelise koostöö kujundatakse ja luuakse pilootegevused ning meetodid ebasoodsates, marginaliseerunud või kõrvalistes kogukondades elavate noorte võimestamiseks, vähendamaks nende sotsiaalset ja hariduslikku tõrjutust ning suurendatakse nende huvi kohaliku kogukonna ja keskonna ning selle arendamise vastu.

  Projekt "Making my future" toob kokku 35 noort Eestist, Lätist ja Soomest, et teha koostööd noorte võimestamiseks perifeersetes kogukondades. Projektiga võimaldatakse neil õppida uusi oskuseid ja osaleda tegevustes, mis aitavad neil kujundada enesehinnangut ning tugevdavad tegutsemisaktiivsust. Projektis kasutatakse koostööpõhist õppimist - sotsiaalkultuurilisi ja tuleviku juhendamise meetodeid (socio-cultural and future guidance methods). Õpitut realiseeritakse väikeste kohalikule kogukonnale suunatud noorteprojektide kaudu.

  Tulemused

  Projekti peamiseks oodatavaks tulemuseks on noorte inimeste võimestamine, iskiklike oskuste edendamine ja aktiveerimine. Intensiivsed koostöönädalad soodustavad koostööd noorte vahel, võimaldavad multikultuurse kultuuriruumi tajumist ning õppimist, arendavad oma suhtlusoskuseid ning tegelevad enesearenguga.  

  Eestis on projekti sihtkohaks Räpina ning koostöös Räpina Noortekeskustega tegeletakse sealse piirkonna analüüsimisega, noorte arendamisega ning suurendatakse nende tegutsemisaktiivsust kohalikus kogukonnas.  

  Eestis toimuva aktiivse koostöönädala organiseerimisse kaasatakse kohalikke formaalseid ja mitteformaalseid haridusasutusi.


  Tegevused:

  Projekti raames toimub 2020. aastal kolm intensiivset koostöönädalat, mille raames tegelevad noored oma kogukondades nii enne kui ka pärast rahvusvahelisi koostöötegevusi. Projekti peamised tegevused on:

  1) Kohaliku elukeskkonna ja kogukonna situatsiooni analüüs noorte poolt. Määratakse kogukonna/keskkonna väljakutsed, võimalused ja ohud.  Õppeprotsess algab „fotohääle meetodi“ (photo voice) ja „loo  jutustamise“ kasutamisest kogukonna uurimisel ning väikeste noorteprojektide ideede loomisest. Korraldatakse esimene intensiivne töönädal Soomes.

  2)  Teiseks faasiks on väikeste noorteprojektide elluviimine. Toimub teine intensiivne töönädal Lätis teemal noorte proaktiivsus ja eneseväljendus, enda elu ja kogukonna mõjutamine. 
  3) Kolmandas faasis jätkub noorteprojektide elluviimine ning toimub kolmas intensiivne koostöönädal teemal „Minu tulevik, minu planeet“, mis käsitleb elu maal ja ökoloogilist elustiili ning arutleb selle üle, kuidas elu maapiirkonnas saab olla üheaegselt nii elujõuline kui ka atraktiivne noortele. 
  4) Neljandaks faasiks on projekti tulemustel põhineva interaktiivse virtuaalse platvormi loomine, milles on nii elluviidud projektinäiteid, kui ka interaktiivseid õppeelemente. Virtuaalne platvorm on avatud kõigile partneritele, noortele, kogukondadele, haridusteadlastele, üldsusele jne.

  Projekti kaasfinantseeringuna loodud keskkonnateemalised rollimängud:
  - Hariduslik rollimäng NOA 2424
  - Hariduslik rollimäng PÄIKESEPUNK
  - Hariduslik rollimäng AASTA ILMA PÄIKESETA

  Projekti üritused ja väljaanded:  
  • Avaseminari Soomes Tamperes 30.09-01.10.2019. Avakoosolekul arutati projektis korraldatavaid koostöönädalaid, kommunikatsiooni, aruandlust, juhtkomitee liikmete määramist, kommunikatsiooni ja teavitustöö üle. Põhjalikumalt arutati jaanuaris 2020 toimuva koostöönädala esialgset sisu.

  • 23.-27. jaanuaril toimus Soomes Tamperes esimene koostöönädal.

  • Eesti nädala My future, my planet“ ettevalmistused - valminud on keskkonnahariduslikud rollimängud NOA 2424 ja PÄIKESEPUNK. 

  • 9.05.2020 – Loovuse arendamise online töötuba.

  • 16.-20.08.2020 – projekti koostöönädal Liepājas Lätis. 

  • 02.12.2020 – Mängude teemaline online töötuba.

  • 29.juuli - 2. augusil toimub Kallastel projekt "Making my future" koostöönädal, mille teemaks on “My future, my planet”. Koostöönädala raames keskendutakse keskkonnasäästlikule eluviisile. Noortepoolsete nimiprojektidena valmivad keskkonnahariduslikud õppemängud.

   Koostöönädala ajakava on SIIN.

  • Koostöönädala pressiteade 28.07.2021
  • Environmental educational games that were created in the CB783 MAMYFU intensive week in Estonia 28.-07.-02.08.2021.  https://youtu.be/Qpt1gXRKSXs

  • Mamyfu projekti koostöönädala ülevaade   Mängude loomise töötoa tagasiside


   MAMYFU projekti raames loodud mängud

    

   MAMYFU projekti on rahastatud Euroopa Komisjoni toel. Selle sisu ja materjal kajastavad ainult autorite seisukohti ning komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest. Projekti kood: 2019-1-DE02-KA204-006534

   See veebisait kajastab ainult autorite seisukohti ja Euroopa Komisjoni ei saa pidada vastutavaks selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.