programm

Põlevkivi kaevandamise teemalise töötoa programm

 Käesolev põlevkivi kaevandamise töötoa programm on valminud projekti Bridge 47 • Building Global Citizenship projekti “Mining in my mind” raames.

Aktiivõppe töötoa programm koosneb: 

  • temaatilistest videotest,
  • allegoorilisest kaevandusteemalisest rollimängust “Mis seal toimub?” 
  • aruteludest:
    - ÜRO kestliku arengueesmärgi jätkusuutlik energia tutvustamine ja
    -  miks on vaja olla aktiivne kodanik ning valitsust survestada, et muuta poliitilisi otsuseid.

AKTIIVTÖÖTOA PROGRAMM

Maht: 3 tundi
Sihtrühm: põhikooli õpilased

I OSA
Sissejuhatavad teemakohased videod
1. Põlevkivi kaevandamise ülevaade (Plank Film 2019)

2. Põlevkivi klaevandamise mõju kohalikele elanikele  (Plank Film 2018)
2. Põlevkivi kaevandamise mõju kohalikele elanikele  (Plank Film 2018)

II OSA
Allegoorilises rollimängus “Mis seal toimub” uuritakse uuritakse Eesti mütoloogia tegelaste kaudu põlevkivi kaevandamist. Mängus kehastutakse näkkideks, krattideks, metsahaldjateks, maa-alusteks ja libahuntideks. Põlevkivi kaevandamise ümber käiv diskussioon mängitakse läbi sügaval maapõues varjuva maagiavõimet andva kulla kaevandamise kaudu.   
Rollimängu "Mis seal toimub?" stsenaarium.

III OSA
Materjale kestliku arengu eesmärkide alaseks aruteluks:
- ÜRO kestliku arengueesmärgi "jätkusuutlik energia" tutvustamine.
- Miks on vaja olla aktiivne kodanik ning valitsust survestada, et muuta poliitilisi otsuseid.


Projekti rahastab Euroopa Liit ja kaasrahastavad Bridge 47 ning Tartu Linnavalitsus
...........................................................................................................................................................................................

Programm on loodud Euroopa Liidu rahalise abiga. Sisu eest vastutab ainult Peipsi Koostöö Keskus ja see ei peegelda mitte mingil juhul Euroopa Liidu seisukohta.

The program of the workshop has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of this workshop program is the sole responsibility of Peipsi Center for Transboundary Cooperation and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.