Muinasjuturaamatu esitlus

23. september 2010, Tartu

Projekti "Tagasi loodusesse" raames ilmunud sooteemalise muinasjuturaamatu „Kalli ja Modrise soorännulood“ esitlus toimub Antoniuse Gildi Meistritemaja saalis kutsutud külalistele.

Peipsi Koostöö Keskus soovib selle üritusega tänada lahkeid abilisi muinasjuturaamatu valmimisele kaasaaitamisel ning samas ootab huvilisi – eelkõige algklasside ning teise kooliastme loodusõpetuse õpetajaid - selle raamatuga tutvuma ning raamatut kasutama. Lisaks on võimalik soovi korral viltida endale väike sookoll meeneks kaasa. 

Muinasjuturaamat „Kalli ja Modrise soorännulood“ koosneb 20 raamjutustusest, mis läbi kahe väikese sookolli, Kalli ja Modrise, tegevuse tutvustavad kümmet sood Lõuna-Eestis ning kümmet märgala Põhja-Lätis. Igasse juttu on põimitud konkreetsete kohtadega seotud pärimuslood. Pärimuse eristamiseks autorite väljamõeldisest on viidatud tekst esitatud kaldkirjas, mille algallika viite leiab lugeja raamatu lõpust.

Raamatu eesmärk on mitmekesistada õppematerjalide hulka, mis aitaks lastel soodega seonduvat teavet omandada pisut värvikamalt ning mitmekesisemalt. Loodusgeograafiliste ja botaaniliste faktide, kirjelduste ja teabe kõrval on selle raamatu pearõhk kultuuripärandiga seonduval. Teksti raskusaste vastab eelkõige 2.-6. klassi laste teadmistele.

Eesti juttude autor on Piret Pungas ning Läti juttude autorid on Indra Cekstere ning Kristine Detkova.

Triinu Sarve illustratsioone täiendavad laste tehtud joonistused. Iga jutu lõppu on jäetud pisut kirjutusruumi, kuhu sooaladel ekskursioonil käivad õpilased saavad lisada oma klassi muljeid, teadmisi või mõtteid.

Paaril vahelehel leiab kasutaja võimaluse õppida mõned soodega seotud eesti- ja lätikeelsed sõnad või kleepida oma väikesest matkast foto.

Muinasjuturaamat „Kalli ja Modrise soorännulood“ on valminud Eesti-Läti koostööprojekti “Tagasi loodusesse”  raames, mida toetab Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti-Läti Programmi vahendusel ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Raamatu tasuta eksemplari saab iga Lõuna-Eesti kool, lasteaed ja raamatukogu. 

Projekti partnerid on SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, MTÜ Peipsi Koostöö Keskus, Keskkonnaamet Eestist ning Koiva Rahvuspargi Fond, Kemeri Rahvuspargi Administratsioon Lätist.

Projektijuht:Piret Pungas
piret.pungas@ctc.ee

Tel: 53440791