Myanmari MTÜde tugevdamine

Projekti nimi:  MTÜde inkubaator Chini osariigis, Myanmaris

Rahastaja:
United Nations Democracy Fund

Periood:
märts 2016-veebruar 2018

Partners

Agency for Basic Community Development (Myanmar)
Development Policy Foundation (Poola)
Peipsi Koostöö Keskus(Estonia)

Taust
Chini osariik asub Lääne-Myanmaris India piiri ääres ning see on ka vaeseim ja isoleerituim piirkond Myanmaris.
Valitsusvälise sektori probleemiks on killustatus, vähene projektikirjutamise ja -juhtimise oskus. Myanmar saab küll rahvusvaheliste abiorganisatsioonide ja fondide teotusi kuid pahatihti need pealinna piirkonnast kaugematesse regioonidesse ei jõua.
Projekti raames luuakse kohalike MTÜde projektikirjutamise inkubaator, parandatakse arvutibaasi ja interneti võimalusi ning korraldatakse õppereis Poolasse ja Eestisse


Kodulehekülg: http://chin.ngo/

Fotod: Avaseminar: Kalay, Chin state; 29-30 April 2016