herbs

 I ETAPP; 2014-2015 a

Projekt: Lääne-Pamiiri loodustoodete ja ökoturismi sektori areng – kogukonnapõhise naiste väikeettevõtluse toetamine Tadžikistanis

Projekti kokkuvõte:

Projekt on ettevalmistatud koostöös meie partnerorganisatsiooniga Poolast “Development Policy Foundation“  ja Tadžikistani MTÜga “Guly Giyoh”. Projekt aitab Gorno-Badakhshani Autonoomses Provintsis arendada (eelkõige naiste) väikeettevõtlust, loodustoodete ja ravimtaimede tootmist/ turustamist.


Projekti tegevused:

õppereis Eestisse, kohtumised ürdi- ja ökotaludes - mai 2014

Õppereisi programm

-  koolitused ravimtaimede kasutamisest/ tootearendusest ja turundusest - suvi 2014

- konsultatsioonid tootmiskooperatiivi loomiseks, kooperatiivi loomine ning vahendite soetamine ravimtaimede kuivatamiseks/pakendamiseks - sügis 2014

- turundustegevused - talv, kevad 2015


Projekti tulemuseks on koolitatud maapiirkondade naised (ja mehed), kes saavad alustada oma ettevõtlusega, kasutades selleks loodud kooperatiivi ühisressursse ning Eesti ja Poola ekspertide toetust.


Lisainfo

 Ökoturmis arengust Lääne Pamiirides (Lane Anderson  "Can tourism end poverty in the most remote place in the world", National Desert News)