Videvikust koiduni

Peipsi Koostöö Keskus kutsub osalema fotovõistlusel „Videvikust koiduni“

Peipsi Koostöö Keskuse kutsub osa võtma fotokonkursist „Videvikust koiduni“. Läbi kaamerasilma ärgitame inimesi märkama Peipsi-Pihkva järve piirkonna ilu ja looduse mõju inimtegevusele ja kultuurile. Töid saab esitada kuni 15. mai südaööni.ÜLDTEAVE

Konkursiga juhitakse avalikkuse tähelepanu Peipsi-Pihkva järvele, selle looduslikule, sotsiaal-majanduslikule, kultuuriloolisele olulisusele ja mõjule piirkonnas elavatele inimestel. Võistluse nimi - "Videvikust koiduni" - sümboliseerib järve ühendavat piiriülest koostööd ja meie ühist loodust. Vene poolsed Peipsi-Pihkva piirkonna elanikud näevad järvel päikeseloojangut, Eesti poolsed elanikud aga päikesetõusu.

Konkursi eesmärk on märgata Peipsi-Pihkva järve ja järveäärse piirkonna looduse ilu, selle kaldal elavate rahvaste traditsioone ja kultuurilist mitmekesisust. Konkursile laekunud tööde põhjal koostatakse rändfotonäitus mida saab külastada Peipsi-Pihkva piirkonna muuseumides ja kultuurikeskustes nii Eestis kui Venemaal.

Võistlus toimub paralleelselt Venemaal ja Eestis.

Konkurss toimub ER164 projekti "PeipsiRing: Chudskoye/Peipsi Museums Ring“ raames Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 kaasrahastusel.

Konkurss toimub 15. veebruarist 15. maini 2022. 


FOTODE ESITAMINE

Konkursist osavõtjas saavad esitada oma töid (fotosid) kolmes suunas:
a)  Peipsi-Pihkva järve piirkonna elurikkus (oodatud on näiteks järvevaated, erinevad aastaajad, päevad, taimestik ja loomastik jne);
b) Peipsi-Pihkva järvega seotud ajalooline ja kultuuriline pärand (fotod järveäärsete elanike igapäevaelust, piirkonna elanike - venelaste, eestlaste, setude, vadjade tegemised, nende pühadest ja käsitööst)
c) Ajaloolised/arhiivifotod järve loodusest, elust järve ääres (nt skaneeritud fotod taotleja isiklikest/perealbumitest).

Taotleja saab esitada oma fotosid ühele või mitmele suunale. Esitada saab 1 kuni 3 fotot. Üks Taotleja saab esitada maksimaalselt 9 fotot (kõigile 3 suunale esitamise korral). 

Hindamisele saavad tööd, mis on esitatud hiljemalt 15. mai südaööl 23:59 2022.
Tööde esitamine toimub Google vormi kaudu: https://forms.gle/PSqD3prNCnzsJTSN9
  

Igale fotole tuleb lisada lisainfo: faili nimi, pildistamise kuupäev, pildistamise koht, foto nimi, lisateave fotol objekti kohta, kui see on olemas.

Fotod on JPEG formaadis, digitaalse faili pikem külg peab olema vähemalt 3000 pikslit, suurus kuni 10 MB.

Fotode töötlemine fototöötlusprogrammides ei ole lubatud.

Osaleja annab töid võistlusele esitades korraldajatele õiguse pilte tasuta kasutada: avaldada veebis, trükistes, panna välja näitustel. 

Iga laekunud töö vaatavad korraldajad enne veebis avaldamist üle. Korraldajatel on õigus keelduda mittesobivate piltide vastuvõtmisest. 

Siinsete reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.


TULEMUSTE SELGUMINE

Parimad tööd selguvad 31. maiks 2022.  

Konkursi võitjaid teavitatakse konkursi tulemustest isiklikult, saates kirja või helistades töö autorile. 

Pressiteade konkursi tulemustega avaldatakse konkursi korraldaja veebilehel www.ctc.ee.  

Võistluste võitjaid igas kategoorias (1., 2. ja 3. koht) autasustatakse auhindade ja diplomitega.  

Korraldajad jätavad endale õiguse premeerida lisaauhindadega võistlejaid, kes ei tulnud võitjaks, kuid kogusid märkimisväärse arvu punkte.  

Konkursile laekunud tööde põhjal koostatakse rändfotonäitus, mida saab külastada Venemaa ja Eesti Peipsi-Pihkva piirkonna muuseumites ja kultuurikeskustes. 

Fotosid hindab vähemalt kolmeliikmeline žürii. Igale suunale valib žürii välja 3 tööd. 

Konkursile laekunud fotode hindamiskriteeriumid:

- Konkursil väljakuulutatud suuna järgimine.
- Kunstiline väljendusrikkus ja originaalsus.
- Tehniline tase.
- Jäädvustatud hetke kordumatus.

 

KONKURSI RAHASTAJA 

Antud konkurss korraldatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle sisu eest vastutab ainult Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

 

Rohkem informatsiooni:

Ederi Ojasoo
ederi.ojasoo@gmail.com
56636264