Planeedi kestlikkus

Projekti: Maailmakodaniku pädevusmudeli rakendamine Planeedi kestlikkuse teemavaldkonnas formaal- ja mitteformaalõppeasutuste koostöös 

 Projekti toetab ESTDEV- Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus;

Kestvus: sept 2023-jun 2024


Kokkuvõte
Projekt toetab maailmakodaniku pädevusmudeli rakendamist, töötades välja ja katsetades uusi haridusprogramme ja digitaalseid õppematerjale. Eelkõige keskendume maailmakodaniku pädevusmudeli teemale „Planeerid kestlikus (kliimamuutused ja toiduturvalisus, toidu raiskamine).
Toiduga varustatuse küsimus on kesksel kohal kliimamuutuste, maailma kasvava rahvastiku, sõja ning inflatsiooni tingimustes ning on seotud sotsiaalsete probleemidega. Teema kohta pole aga piisavalt (e-)õppe materjale, kaasavaid õppeprogramme.

Tegevused plaanime ellu viia koos Jõgevamaa, Viljandimaa, Setomaa ja Tartumaa koolide ja noortekeskustega ning Tartu loodusmajaga.
Tegevused
- Õpiprogrammi väljatöötamine ja töötoad „õiglane hommikusöök“ koolides, loodusmajas ning Tartu loodusfestivalil;
-E-õppematerjal ja Veebiküsimustik  ning ristsõna Planeedisõbraliku toidu teemal,
- Toidujagamiskapid 
- Maailmakohvikud koostöös noortekeskustega;
- Õpetajate metoodiline seminar aprillis 2024

Projekt aitab arendada õpilase pädevust üleilmsete probleemide tundmises ja nende lahendamise eest ühise vastutuse võtmises, säästva arengu põhimõtete väärtustamisel ja järgimisel. 

Õppeprogrammi läbiviimine Värska gümaasiumis