PlayEurope
PlayEurope - EduGames for Active Citizenship

Rahastaja

Kodanike Euroopa
Projekti number  2017-1-IT03-KA205-010865

Aeg:
September 2017 – August 2019

Koordinator: Margit Säre, margitsare @ gmail.com

Juhtpartner: VITECO; Italy
Kodulehekülg: https://www.playeurope-project.eu

Kokkuvõte
#PlayEurope  eesmärgiks on kodanike - eelkõige noorte-  kaasamine ja osalus EL demokraatlikes protsessides ja ühsikonnaelus. Projekti partnerid vahetavad kogemusi ja parimaid praktiktid sotsiaalse ettevõtluse alal ning julgustatakse noori osalema sotsiaalses ettevõtluses.

Uudiskirjad
Uudiskiri nr.1
Uudiskiri nr.2
Uudiskiri nr.3

Edulugude juhend sisaldab lugusid inimestest kes on alagatanud ja juhtinud sotsiaalset ettevõtet, motiveerides ja julgustades noori üles seadma oma enda ettevõtmist. Juhend on kasulik töövahend noorte oskuste arendamiseks ja nende aktviseerimiseks kodanikena, mis aitab olla edukas ka tööturul, eriti sotsiaalse ettevõtluse sektoris
Samm-sammuline juhend, kuidas saada sotsiaalseks ettevõtjaks

Facebook

Projekti kohtumised
- november 2017 Sitsiilias
- mai 2018 Hispaanias
- november 2018 Varna, Bulgaaria
- Juuni 2019 Ateena