Räpina kooli õppepäevad

Projekti nimi: Räpina Ühisgümnaasiumi keskkonnahariduslikud õppepäevad 2015/2016 õppeaastal.

Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus


Projekti kestus: august 2015-juuni 2016


Projektijuht: Eleri Seer, eleri.seer@ctc.ee, 55555109


Projekti eesmärk: Projekt kujundab keskkonnasäästlikku eluviisi ning õpetab lapsi tundma ökoloogilist tasakaalu. Õppeprogrammide käigus saavad lapsed uusi teadmisi looduskeskkonnast ning oma käitumise mõjust keskkonnale. Õppeprogrammides kasutatakse erinevaid aktiivõppemeetodeid nagu rühmatööd, rollimängud, mõistekaartide koostamine, katsete ja vaatluste tegemine, reflektsioon, keskkonnamängud jpm. Enamus õppeprogramme viiakse läbi õppekäiguna loodusesse.

Õppepäevade juhendajad on: Pille-Riin Pärnsalu, Eleri Seer, Aija Kosk, Katrin Saart, Eeva Kirsipuu-Vadi, Piret Pungas, Annelie Ehlvest ja Elo Raspel.


Läbiviidavad programmid:


KlassProgrammLäbiviimise aegKoht
Ia, IbSuur järv PeipsiMai 2016Kasepää näitus "Peipsi Järve Elu Tuba"
IIa, IIb Suur järv PeipsiMai 2016Kasepää näitus "Peipsi Järve Elu Tuba"
III aInimene ja sooSept 2015Meenikunno raba
III bInimene ja sooSept 2015

Meenikunno raba


IV a

1) Inimene ja soo,

2) Veeselgrootute uurimine

Mai 2016,

Sept 2015

1) Meenikunno raba   

2) Räpina paisjärv


IV b

1) Inimene ja soo,

2) Veeselgrootute uurimine

Mai 2016, 

Sept 2015

1) Meenikunno raba   

2) Räpina paisjärv


Va
Peipsi järv seljakotis
Nov 2015
Kool
Vb, Vc
Peipsi järv seljakotis
Nov 2015

Kool


VIa, VIb  Peipsi järve reisipäevikJuuni 2016 

Kasepää näitus "Peipsi Järve Elu Tuba", Mustvee, Kallaste


VIIa, VIIbPeipsi järve reisipäevikMai 2016

Kasepää näitus "Peipsi Järve Elu Tuba", Mustvee, Kallaste


VIIIa, VIIIbPeipsi järve reisipäevikJuuni 2016 

Kasepää näitus "Peipsi Järve Elu Tuba", Mustvee, Kallaste


IXa, IXb 

Kaubad ja teenused ökosüsteemidelt inimesele


Mai 2016Taevaskoda
X

1) Kalapäev             

2) Kaubad ja teenused ökosüsteemidelt inimesele 


1) Okt 2015         2) Juuni 2016

1) koolis                    

2) Taevaskoda

XI

1) Vooluveekogud        

2) Kaubad ja teenused ökosüsteemidelt inimesele


1) Sept 2015     2) Mai 2016

1) Räpina, Võhandu jõgi

2) Taevaskoda

XIIa, XIIb

1) Vooluveekogud                     

2) Kaubad ja teenused  ökosüsteemidelt inimesele

1) Okt 2015         2) Mai 2016

1) Räpina, Võhandu jõgi    

2) Taevaskoda


3a klass Meenikunno rabas osalemas "Inimene ja soo" programmis