REMEDY - Kodanike Euroopa

Projekti nimi
REMEDY-  Mineviku hääled (The Voice from the Past – Recalling Memories in Diversity)

Rahastaja

EL Kodanike Euroopa programm

Projekti kestab:
September 2016 – veebruar 2018

Koordinator: Margit Säre, margitsare @ gmail.com

Projekt juhtpartner: Geraci Siculo omavalitsus; Itaalia

REMEDY projekti partneriteks on kümne Euroopa riigi kohalike omavalitsuste ja mittetulundussektori esindajad.

Peipsi Koostöö Keskus
teeb projekti raames koostööd Tartu Linnamuuseumi KGB Kongide muuseumiga.

Projekti 
keskendub ajaloolise mälu, totalitaarrežiimide teemadele, toetades leppimist ja sallivust.
Samuti arutatakse, kuidas vältida mineviku vigu praeguse massimigratsiooni lainega toimetulekul EL-s.

Tegevused
Seminar "Remembrance"; Geraci Siculo, Itaalia; 3-6 nov. 2016 
Seminar "Reflection", Krakow, Poola; 26- 28 jan. 2017
Seminar "‘Reconciliation"; Tartus, august 2017
Tartu eelüritus koos Tartu Ülikooli väitlusklubiga 08.05.2017.
 23.08 Retk "Tartu Molotov-Ribbentropi pakti varjus" . Tartu workshop toimus koostöös KGB kongide muuseumiga. Workshop võttis retke vormi millele lisandus REMEDY küsitlus ja teadlikkuse tõstmine ajaloolisest mälust.
 06-08.09 toimus REMEDY Tartu kohtumine. 07.09 oli seminaripäev mille peamine eesmärk oli ajaloolise dialoogi arendamine ja võimaldamine. Loe lähemalt projekti kodulehelt: www.remedyproject.org!
  27-29 november toimus viimane REMEDY kohtumine ja näituse avamine Bremenis. Projekti väljunditega saab tutvuda REMEDY platvormil!
Peipsi CTC materjalid näituselt ja Bremenis toimunud töötoast on kättesaadavad siit.
Remedy projekti raames on Peipsi CTC tiim kirjutanud ka lähemalt nii projektist kui ka mälupoliitikast. Huvil korral saab REMEDY blogi lugeda siit.


Seminar "Reflection"; Bremen, Saksamaa; novmeber 2017