SISUMMA -Kodanike Euroopa

Projekti nimi
SISUMMA- Vähemuste õiguste toetamine läbi suurema meediateadlikkuse ja -aktiivsuse ( European Social Initiative of Support to Minorities through Media Activism) 


Rahastaja

EL Kodanike Euroopa programm

Projekti kestab:
Oktoober 2016 – jaanuar 2018

Koordinator: Margit Säre, margitsare @ gmail.com
Projekti ekspert: Anastasiya Astapova

Projekti kodulehekülg: www.sisumma.com

Projekt juhtpartner:   Euro-Arab Foundation for Higher Studies; Hispaania

SISUMMA eesmärk toetada sallivust,  vähemuste integratsiooni ning noorte meedia-alst kirjaoskust


Tegevused


- Projekti avakohtumine Granada, Hispaanias; 3-6 okoober 2016

- Õppematerjal õpetajatele "Ränne- faktid ja suundumused maailmas ning Eestis"
ning õppematerjali tutvustav seminar Tartus 07.12.

- Seminar tudengitele "
Migratsioon ja pagulased"; A.Astapova loeng 7. ja 14 veebr 2017. Tudengid said võimaluse virtuaalreaalsuse kaudu kogeda elu Za'atari pagulaslaagris Jordaanias koos Sidra-nimelise tüdrukuga. Film on valminud ÜRO pagulasorganisatsiooni toel ning selle tõi meieni Psühhobusss.


-Meediakoolitus noortele sügis 2016. Valmivad intervjuud ja videoklipid vähemuste ning pagulastega, kes elavad Eests.


- Seminar Narvas "“Negotiations of Belonging”, 4-6 oktoober 2017, coasts Tartu Ülikooliga.

- SISUMMA Declaration for a Multicultural Coexistence arutelu.

20. 12.2017 Mustvee kooli lapsed tutvustavad enda videoklippe sallivuse ja võrdõiguslikkuse teemal.

- Rahvusvahelise võrgustiku loomine, mis toetab kultuuridevahelist dialoogi võrdse kohtlemise teemal


Lisainfo:

16. novembril tähistatakse rahvusvahelist tolerantsuse ehk sallivuse päeva (International Day for Tolerance).Päeva eesmärgiks on parandada inimeste heaolu ja julgustada sallivust, austust ja dialoogi erinevate kultuuride, tsivilisatsioonide, inimeste ja organisatsioonide vahel. Üheks eesmärgi saavutamise teeks on hariduse edendamine ja avalikkuse suurem teadlikkus. Tolerants aitab suurendada inimestevahelist austust ning aitab ehitada ühtset globaalset ühiskonda.