Sotsiaalne ettevõtlus Valgevenes

Projekti nimi:  Sotsiaalse- ja naiseettevõtluse areng ning kogukonna koostöö Narochi põllumajanduspiirkonnas, Valgevenes


Projekti toetab: 
 
Projekti kestus: september 2016 –  detsember 2017

Projekti koordinaator: Margit Säre, margitsare @gmail.com

Projekti partner:  MTÜ Naised Narochi piirkonna taassünni eest

Eesmärk
Eesmärgiks on väikeettevõtluse ja mahetoidu tootmise arendamine Narochi piirkonnas. Tegemist on kunagise põllumajandusregiooniga, mida praegu iseloomustab tööpuudus, noorte lahkumine ja ääremaastumine. 
Projekti tegevused aitavad Eesti, eelkõige Peipsimaa kogemusi kasutades kaasa väikeettevõtluse arengule ja mitmekesistumisele: pärand- (sh.toidu)kultuuri säilimisele ja tutvustamisele, mahetootmisele.

Tegevused
1) Projekti avakohtumine Kamarovos, 2.-3. sept.2016 Loe pressiteadet

2) Infopäevad ja koostööseminarid Natochi piirkonnas perioodil talv 2016-kevad 2017

3) Kohaliku toidu- ja käsitöölaat Kamorovas 16.-17. dets. 2016. Loe pressiteadet

4) Peipsi Koostöö Keskuse kutsel on sel nädalal Eestis Valgevene Narochi piirkonna väikeettevõtjad ja külakogukonna arendajad.
Loe pressiteadet 17. aprill 2017


5) 16-17 juuni 2017; Peipsi Koostöö Keskus, Sangaste Rukkiküla, Maitseelamuse Koda / Peipsimaa Maitsete Aasta ja Juhus pruulikoda osalesid Kamarova suvelaadal, Valgevenes. Samuti toimus meie ja Narochi piirkonna väikeettevõtjate ümarlaud.
Loe pressiteadet

6)Eesti-Valgevene ühisseminar ja õppereis Eestisse - august 2017. Loe lähemalt

7) Brošüüri “Kohaliku toidu tootmine, töötlemine ja turustamine”
esitlus - 21 detsember 2017