Suvekool 2005

21-26 august 2005

Projekti eesmärk:
Projekti eesmärgiks on tõsta Balti riikide, Venemaa ja Valgevene piirialade kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute teadmisi ja oskusi erinevate piiriülese koostööst projektide algatamiseks ja elluviimiseks ning toetada piiriülese koostööga tegelevate organisatsioonide võrgustiku teket.

Projekti toetaja: Euroopa Nõukogu

Projekti koordinaator: Iti Aavik

Projekti kestus: Aprill-Oktoober 2005

Projekti tegevused:

1) Kodulehekülje ja elektroonilise infolisti loomine:
Projekti koduleheküljel on kättesaadav info projekti tegevuste, tulemuste, projekti partnerite kohta, samuti suvekooli programm ja ettekanded.
Elektrooniline infolist annab regulaarset infot erinevatest piiriülese koostöö programmidest ja rahastamisvõimalustest; tutvustab valdkonna uuringuid, uusi trükised, annab infot konverentside, seminaride ja muude ürituste kohta

2) Piiriülese koostöö alane suvekool
21-26 august 2005 toimub Värskas nädal aega kestev rahvusvaheline suvekool. Suvekooli eesmärgiks on jagada MTÜdele ja kohalike omavalitsustele teadmisi piiriülese koostöö erinevatest aspektidest nagu piiriülese koostöö ajalugu, vormid, struktuurid, erinevad toetusprogrammid, Euroregioonid jm.
Lisaks akadeemilistele loengutele toimuvad grupi- ja individuaalsed tööd, simulatsioonimängud, ekskursioonid.
Konkursi teel valitakse Eestist, Lätist, Leedust, Venemaalt, Ukrainast, Valgevenest kokku umbes 40 kohalike omavalitsuste, MTÜde ja uurimisasutuste töötajat, kes suvekoolis osalevad.