Suvekool 2006

20.-26. august 2006

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on tõsta Balti riikide, Venemaa, Valgevene, Ukraina ja Moldova piirialade kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute teadmisi ja oskusi erinevate piiriülese koostööst projektide algatamiseks ja elluviimiseks ning toetada piiriülese koostööga tegelevate organisatsioonide võrgustiku teket.

Projekti toetaja: Riigikantselei Euroopa Liidu teabetalitus, Avatud Eesti Fond, Interreg IIIB programm, Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti koordinaator: Eilika Mölder

Projekti tegevused:

20-26 august 2006 toimub Värskas nädal aega kestev rahvusvaheline suvekool. Suvekooli eesmärgiks on jagada MTÜdele ja kohalike omavalitsustele teadmisi piiriülese koostöö erinevatest aspektidest nagu piiriülese koostöö ajalugu, vormid, struktuurid, erinevad toetusprogrammid, Euroregioonid jm.
Lisaks akadeemilistele loengutele toimuvad grupi- ja individuaalsed tööd, simulatsioonimängud, ekskursioonid.
Konkursi teel valitakse Eestist, Lätist, Leedust, Venemaalt, Ukrainast, Valgevenest ja Moldovast kokku umbes 30 kohalike omavalitsuste ja MTÜde töötajat, kes suvekoolis osalevad.