Suvekool 2007

20.-25. augustil 2007.a. toimus Tartus Peipsi Koostöö Keskuse korraldatud piiriülese koostöö alane rahvusvaheline suvekool.

Suvekool oli suunatud omavalitsuste ametnikele, MTÜde esindajatele ja ekspertidele, kes tegelevad piiriülese koostöö projektidega. Suvekooli raames toimusid mitmekülgsed loengud Euroopa Liidu piiriülese koostöö poliitikast ja Euroopa Liidu INTERREGi 2007 – 2013 struktuurperioodi ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu rahastamise võimalustest piiriülese koostöö projektide jaoks. Loengute pidajateks olid ala asjatundjad (Eesti Siseministeeriumi, Välisministeeriumi esindajad, Tartu ja Tallinna Ülikooli lektorid, rahvusvahelised eksperdid). Lisaks loengutele toimusid grupi- ja individuaalsed tööd, simulatsioonimängud ja põnevad ekskursioonid. Suvekooli keel oli inglise keel.

Suvekoolis osales kokku 35 kohalike omavalitsuste, MTÜde ja uurimisasutuste töötajat Eestist, Lätist, Leedust, Venemaalt, Ukrainast, Valgevenest. Suvekooli materjalid - programm, osalejate nimekiri, ettekannete slaidid ja loengute lindistused - leiate SIIT

Suvekooli korraldamist toetasid:Suvekooli korraldajad: Gulnara Roll, Karin Kruusmaa, summerschool@ctc.ee