Ümarlaud 2006


18. detsember 2006, Tartu

Rahastaja:

PÄEVAKAVA

13:30 Tervitussõnavõtud: Tartu maavanem Esta Tamm
Pihkva oblasti administratsioon, Viktor Ostrenko
 
I sessioon: Eesti-Vene piiriülese koostöö kogemused aastatel 2004-2006

 • Eesti-Vene piiriülese koostöö kogemused peale Euroopa Liidu laienemist; Gulnara Roll, Peipsi Koostöö Keskus
 • Eesti-Vene majanduskoostöö praktiku silme läbi; Eero Mikenberg, Forum Balticum
 • Eesti-Vene majanduskoostöö  Pihkva linna ja Eesti vahel;  Vladimir Jelfimov, Pihkva linnavalitsus
 • Eesti-Vene veemajandusalane koostöö; Ago Jaani ja Marina Kazmina, Eesti-Vene piiriveekogude ühiskomisjon
 • Pskov-Livonia Euroregiooni tutvustus, Ain Jõesalu
 • Projekti “Puuetega inimeste rahvusvahelise võrgustiku ja koostöö tugevdamine”, Dmitri Zinovjev, Pskov-Livonia Euroregioon

15:40 – 17:20 II sessioon: praktilised projektid Eesti-Vene piirialal

 • Ülevaade käimasolevatest Interreg projektidest Eesti-Vene piirialal ja tulevased prioriteedid; Peeter Unt, INTERREG III B ühissekretariaadi Riia kontor
 • Projekti “Peipsi järve keskkonnaseisundi parandamine”, Mihhail Radionov, Pihkva Linnavalitsus
 • Interreg projekti tutvustus “Development and promotion of the enterpreneurship in Setomaa based on local cultural traditions”; Silja Lehtpuu, OÜ Gravitas Consult
    Viktor Amosov, Petseri rajoonivalitsus
 • Tartu Ülikooli ja Loode-Venemaa ülikoolide teadusalane koostöö; Heiko Pääbo, TÜ Euroopa Kolledž
 • Eesti ja Pihkva oblasti MTÜde koostöö; Olga Vassilenko, MTÜ Chudskoe Projekt

17:20 - 17:30 Arutelu ja lõpetamine