Ümarlaud 2007

“Eesti-Vene piirialade majandus- ja keskkonnaalane koostöö
Läänemere regiooni partnerluse kontekstis”
14. detsember 2007, Tartu

Ümarlaua eesmärgid:
Ümarlaud toob kokku Läänemere maade eksperdid ja huvigruppide esindajad, kes tegelevad piiriülese majanduskoostöö ning keskkonnakaitse küsimustega idapiiril. Ümarlaua arutelu keskendub Eesti-Vene piirialade jätkusuutliku arengu võimalustele ning küsimusele, milliseid meetmeid võtta kasutusele säästva arengu toetamiseks. Osalejad tutvustavad oma kogemusi ellu viidud majandus- ja keskkonnaalastest koostööprojektidest ning ühiselt sõnastatakse soovitused tulevasteks piirkonna säästvat arengut soodustavate koostööprojektide jaoks.

Ümarlaua korraldajad:
Peipsi Koostö Keskus - Dr. Gulnara Roll, vanemekspert, gulnara@ctc.ee 
Forum Balticum - Dr. Eero Mikenberg, direktor, eeromikenberg@aol.com
Chudskoe Project (Pihkva) - Olga Vassilenko, juhataja, olgavassilenko@yahoo.com

Ümarlaua toetajad:
           

PÄEVAKAVA
14. detsember 2007
Toome Konverentsimaja (Lossi 19, Tartu)

09.30 – 09.35 Tervitussõnavõtud ümarlaua organiseerijatelt
Gulnara Roll, Peipsi Koostöö Keskus, Eero Mikenberg, Forum Balticum
09.35 – 09.50 Tervitussõnavõtt ja tutvustus
Andreas M. Klein, Konrad Adenauer Fondi Balti esinduse juhataja
09.50 – 10.10 Eesti piirialade arenguväljakutsed
Regionaalminister Vallo Reimaa
10.10 – 10.30 Edela-Venemaa regiooni piirialade arenguküsimused
Valentin Ivanov - Pihkva abilinnapea
10.30 – 10.50  EL-Venemaa koostööprogramm aastatel 2007-2013
Vladimir Skorohodov, St. Peterburi EL projektide regionaalbüroo juhataja
10.50 – 11.10 Euroopa territoriaalse koostöö programmid 2007 – 2013 ja Eesti-Venemaa piiriülene koostöö
Margarita Jefimova, Siseministeerium
11.10 – 11.25 Küsimused ja kommentaarid
11.25 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.30 Töögrupid (samaaegselt toimuvad arutelud kahes töögrupis)

Keskkonnakoostöö töögrupp – sh veemajandus, taastuvenergia – juhib Gulnara Roll
Töögruppides esinevad lühikese sõnavõtuga:
 • Jüri Morozov, Saare vald - Peipsiäärsete omavalitsuste vee- ja keskkonnaalased probleemid
 • Marina Kazmina, Pihkva oblasti administratsioon - Veemajandus jt keskkonnaalased teemad
 • Ludmila Peterson, Gdovi omavalitsus – Gdovi reoveepuhastite rekonstrueerimine ja Gdovi omavalitsuse peamised arengusuunad·
 • Sergey Poselyugin, Pihkva Gorvodokanal, Pihkva reoveepuhastite rekonstrueerimine 2005-2006·
 • Ago Jaani, Keskkonnaministeerium, veeosakonna nõunik, Eesti-Vene Ühiskomisjoni sekretär·
 • Tauno Laasik, Carbonari OÜ, Taastuvenergia ressurss – pilliroo biomassi kasutusvõimalused

Majanduskoostöö töögrupp – veetransport, ökoturism – juhivad Olga Vassilenko, Eero Mikenberg. Põhisuundumused ja võimalused Eesti-Vene piirialade turismiarengus
 • Sergey Damberg, Pihkva oblasti administratsioon –  Eesti-Vene ühised turismitooted
 • Mart Reimann, Reimann Retked, Tallinna Ülikool
 • Marika Kool, SA Lõuna-Eesti Turism – Lõuna-Eesti turismitoode
 • Julia Zimchuk, Petšeri rajooni omavalitsus - Petšeri kogemus Eesti-Vene piiriala projektist ja tulevikuootused

13.30 – 14.30 Lõuna
14.30 – 16.00 II sessioon
Töögruppide aruanded. Kommentaarid ja tagasiside töögruppidele.
 • Krista Kampus, Margarita Jefimova, (EV Siseministeerium), Vladimir Skorohodov (Venemaa) - Piiripunktide töö EL idapiiril – Eesti näide, uuringu esialgsed tulemused
 • Marje Pihlak, EuroCollege, Tartu Ülikool - Euroregioonide roll piiriülese koostöö arendamisel
 • Katri-Liis Lepik, Tallinn – Helsinki Euroregio
 • Kokkuvõte