Naisettevõtlus Pankisis

Projekti nimi:
Sotsiaalse sidususe ja naisettevõtluse areng Pankisi piirkonnas, rahvusvähemuste kogukonnas

Projekti kestus
:
veebruar 2021 – veebruar 2022

Projekti toetab:
Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest

Projekti koordinaator:
Margit Säre, margitsare@gmail.com

Projekti partner:
Kakheti Regional Development Foundation, Gruusia, www.krdf.ge

Tegevused

Projekti fookuses on Pankisi piirkonna sotsiaalse sidususe ja naiste ettevõtlikkuse  toetamine – keskendudes noortele naistele, kes on nö. keerulise taustaga (üksikemad, etnilised vähemused, IDP jm). 

Korraldame: online koolitusi, mentor/ekspert toetust naistele nende ettevõtete arendamisel. Toimub äriplaanide konkurss ja anname parimatele välja mini-grante. Plaanis on ka õppereis Eestisse ning projekti esitlus Tbilisis, kus naised tutvustavad oma tooteid/teenuseid. Valmib lühivideo. Oma sissetuleku kasv suurendab ka vähemusrühmade naiste enesekindlust, nende sotsiaal-majanduslikku positsiooni ühiskonnas.

Vaata projekti kokkuvõtvat videot