Loodusõpe

Peipsi Koostöö Keskusest on võimalik tellida allolevaid teenuseid registreeritud õppekava alusel (koolitusluba nr 5534HTM).

Kooli õppekava täiendavad programmid on mõeldud loodusõpetuse, bioloogia ja geograafia mitmete teemade omandamiseks aktiivõppe meetoditega. Programmid aitavad õpetajatel mitmekesistada nii õuesõppetunde kui osadena kasutades täiendada tundi klassiruumis.

Õppeprogrammide maksumus sõltub õpilaste arvust, õppepäeva pikkusest ning sihtkoha kaugusest Tartust. Maksumus on 1350.- kuni 3000.- krooni. Hind sisaldab ettevalmistustasu, juhendajatasu, õppevahendite hooldustasu, juhendaja transporti.

Sihtgrupp: õpilased, asutuste ja ettevõtete töötajad, kes soovivad meelt lahutada õppides, saades uusi ja põnevaid teadmisi Eesti loodusest. 

Loodusvaatluse läbiviimiseks on Peipsi Koostöö Keskusest võimalik laenutada kõik vajaminevad õppevahendid, alates mallist kuni anemomeetrini. Õppevahendid on vajalikud ülaltoodud loodusõppeprogrammide iseseisvaks läbiviimiseks või muul viisil omal käel looduse tundmaõppimiseks. Vahendid saab laenutada koos käepäraste seljakottidega.

Täpsem teave ja registreerimine: 

Katrin Saart,
katrin.saart@gmail.com
Tel: 569 55 985