Projektijuhtimise ekspertiis

Loodusharidusprojektide kirjutamine ja juhtimine

Pakume koolidele, lasteaedadele, omavalitsustele ja teistele soovijatele tuge loodusharidusprojektide kirjutamisel, juhtimisel ja sisuliste tegevuste läbiviimisel. 

Aitame korraldada erinevaid koolidele suunatud keskkonnateadlikkuse tõstmisega seotud üritusi, koolitusi, konverentse, õppe- ja infopäevi. Oleme korraldanud näiteks säästva tarbimise koolitusi, keskkonnakaitsepäevi Tartumaa koolides, loodusteadusi tutvustavaid õppelaagreid ning õppepäevi geograafiaolümpiaadidel.

Sihtgrupp: asutuste esindajad, kes soovivad oma projekte rahastamiseks esitada eelkõige SA KIKile. Oma abi pakume aga ka teistele rahastajatele taotluste esitamisel.

Hind: kokkuleppel
Täpsem teave: Katrin Saart, katrin@ctc.ee

 

Veemajandusprojektide, piirülese koostöö projektide kirjutamine ja juhtimine

Avalikkuse kaasamise ja teavituse läbiviimine

Pakume omavalitsustele, mittetulundussektori asutustele ja teistele soovijatele abi nii kohalike kui rahvusvaheliste projektide kirjutamisel, juhtimisel ja sisuliste tegevuste läbiviimisel.

Osalesime piiriülese Peipsi järve valgala veemajandusprogrammi väljatöötamisel ning jätkutegevuste läbiviimisel veemajandusprogrammide rakendamiseks - avalikkuse teavitamine veemajandusprogrammi eesmärkidest ning piirkonna omavalitsuste ametnike pädevuse tõstmine programmi elluviimiseks.

 Hind: kokkuleppel

Täpsem teave: Margit Säre, margit@ctc.ee