Projektijuhtimise koolitused

Peipsi Koostöö Keskusest on võimalik tellida allolevaid teenuseid registreeritud õppekava alusel (koolitusluba nr 5534HTM). Koolituspäevi on võimalik tellida Lõuna-Eestis ja Peipsi piirkonnas ka kohapeale. Projektikirjutamise koolitused algajatele

Pakume praktilist projektikirjutamise koolitust algajatele. Koolituse eesmärk on anda osalejatele praktilisi teadmisi projektiideede arendamiseks, rahataotluse koostamiseks ja projekti edukaks läbiviimiseks. Koolitusel osalenud peaksid iseseisvalt suutma koostada lihtsamat abikõlbulikku taotlust kõige sinna juurde kuuluvaga (eesmärkide ja oodatavate tulemuste püstitamine, veenev põhjendus projekti olulisuse kohta, selge tegevuskava, realistliku eelarve koostamine ja korrektne vormistamine).

Koolituse maht: 6 tundi  

Grupi suurus: maksimaalselt 20 osalejat
Hind: kokkuleppel
Täpsem teave: Sirje Tamm, sirje@ctc.ee Projektijuhtimise kursused kõrgkoolidele

Pakume kõrgkoolidele suunatud programmi  Projekti kirjutamine ja juhtimine.

Praktilise suunitlusega kursus valmistab tudengid ette tegelema projekti planeerimise, ettevalmistamise, kirjutamise ja elluviimisega. Peale kursuse läbimist on tudengid võimelised iseseisvalt ettevalmistama, kirjutama, leidma rahastuse ja töötama väikesemahulise projektiga või olema suutelised osalema partnerina mõnes suuremas projektis. 

Kursuse maht: 12 tundi loengut ja 20 tundi seminare
Täpsem teave: Sirje Tamm, sirje@ctc.ee