Uganda

Projekti nimi:
Uganda noorte ettevõtlikkuse toetamine ja jätkusuutlik areng põllumajandussektoris

Projekti kestus:
september 2021 – veebruar 2023

Projekti toetab:
Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest

Projekti koordinaator:
Margit Säre, margitsare@gmail.com

Projekti partner:
Incredible Youth International, Uganda

Meie projekti teemaks on noorte sotsiaalne ettevõtlus Ugandas, arendades jätkusuutlikku põllumajandust ja ka digilahendusi sektoris, ning aidates kaudselt kaasa piiriülese Victoria järve keskkonnaseisundi parandamisele.
Koos partneriga korraldame koolitusi (tõhusad ja keskkonnasõbralikud põllumajanduspraktikad, saagi hoiustamine, toiduohutus, finantsteemad) 100-le noorele, 2 pilootpiirkonnas.
 Tähtsal kohal on ka praktiline töö  nö. piloot põllulappidel, samuti oma müük Farmers Market-il. Projekt toetab põllumajanduskogukondades sissetuleku kasvu, et ainult perekonnale toidu kasvatamisest jõutaks ka müügituluni.