Peipsimaa kultuurikogukonnad


Projekt: Peipsimaa keele- ja kultuurikogukondade koostöö
Rahastaja:  Aktiivsete Kodanike Fond/Active Citizens Fond (ACF) Estonia
Aeg
: märts 2023-veebruar 2024
Projektijuht:  Margit.Sare @gmail.com

Kokkuvõte
Peipsimaa - olles aastasadu olnud eri võimude ristteel on väga omapärane nii kultuuriliselt kui keeleliselt. Meie projekti laiemaks eesmärgiks on toetada Peipsimaa eri kultuuri- ja keelekogukondade (Kodavere, Setomaa, vanausuliste külad, Iisaku) vahel võrgustamist, kogemuste vahetamist ja nende esindusühenduste võimestamist.
Kaasame noori, et julgustada neid uurima ja hindama oma pärimuskultuuri ja õppima kohakeelt. 
Kohakeelte, kõnepruukide, murrakute hoidmine on oluline, kuna need ühendavad ja toetavad inimeste, ajaloo, looduse ja pärimuse suhet ja loovad kogukonna ühtsust ja indentiteeti.

Projekt aitab tutvustada laiemalt Peipsimaa rikast pärandkultuuri- ja keelepiirkonda ja teadvustada vajadust selle hoidmise järele; samuti arendatakse välja ühised seisukohad Peipsimaa keele- ja kultuuripiirkonna hoidmiseks.
Projekt on nö. ettevalmistus 2024. Kultuurimiministeeriumi poolt välja kuulutatud Kulutuurilise mitmekesisuse aastale, mis tutvustab mh. Eesti oma unikaalseid kultuuriruume ja kogukondi. 

Üritused
24.aprill 2023 - Projekti avaseminar Liivi muuseumis