Peipsimaa kultuurikogukonnad


Projekt: Peipsimaa keele- ja kultuurikogukondade koostöö
Rahastaja:  Aktiivsete Kodanike Fond/Active Citizens Fond (ACF) Estonia
Aeg
: märts 2023-veebruar 2024
Projektijuht:  Margit.Sare @gmail.com

Kokkuvõte
Peipsimaa - olles aastasadu olnud eri võimude ristteel on väga omapärane nii kultuuriliselt kui keeleliselt. Meie projekti laiemaks eesmärgiks on toetada Peipsimaa eri kultuuri- ja keelekogukondade (Kodavere, Setomaa, vanausuliste külad, Iisaku) vahel võrgustamist, kogemuste vahetamist ja nende esindusühenduste võimestamist.
Kaasame noori, et julgustada neid uurima ja hindama oma pärimuskultuuri ja õppima kohakeelt. 
Kohakeelte, kõnepruukide, murrakute hoidmine on oluline, kuna need ühendavad ja toetavad inimeste, ajaloo, looduse ja pärimuse suhet ja loovad kogukonna ühtsust ja indentiteeti.

Projekt aitab tutvustada laiemalt Peipsimaa rikast pärandkultuuri- ja keelepiirkonda ja teadvustada vajadust selle hoidmise järele; samuti arendatakse välja ühised seisukohad Peipsimaa keele- ja kultuuripiirkonna hoidmiseks.
Projekt on nö. ettevalmistus 2024. Kultuurimiministeeriumi poolt välja kuulutatud Kulutuurilise mitmekesisuse aastale, mis tutvustab mh. Eesti oma unikaalseid kultuuriruume ja kogukondi. 

Üritused
24.aprill 2023 - Projekti avaseminar Liivi muuseumis

Meediatuur  25.09.2023
-  osales 25 inimest (giidid, ajakirjanikud, muuseumispetsialistid), et tutvuda piirkonna kultuuripärandi ning selle hoidmisele ja tutvustamisele pühendunud keskuste ja nende programmidega. Alustasime oma päeva Iisaku Kihelkonna Muuseumis, kus saime lähemalt teada poluvernikute ajaloost ja keelest. Alutaguse Rahvuspargi külastuskeskuse tõmbenumbriks on aga film, mis näitab, kuidas selle kandi loodus- inimesed, keel ja kultuur on omavahel põimunud. Avinurme Puiduait -siin kohtuvad aga traditsioonid ja puutöö armastus, uudistasime ka muuseumirongi. Peipsimaa muuseum ja Peipsi järve Elu Tuba Kasepääl tutvustasid aga Peipsi rannakülade vene vanausuliste elu-olu ning meiegi saime sellest osa teejoomistseremoonia kaudu. Külastasime ka Alatskivi loss ja sõiduhobuste talli, hiljuti renoveeritud tall ja sealne näitus annavad ülevaate mõisa kui majandusüksuse toimimisest. Päeva lõpetas Liivi Muuseumi külastus, Kodavere kandi pärimusmuusika ja kohalik toit.

Noorte ühisseminar, õppevisiit Setomaale 28. august 2023. Peipsimaa muuseumi, KODAVERE Pärimuskeskus, Mustvee ja Peipsiääre valla kultuuri- ja noorsootöö tegijad külastasid Setomaad, et saada innustust ja uusi ideesid pärimuskultuuri hoidmise ja õpetamise osas. Käisime Rikka Ivvani talus, Obinitsa muuseumis, Taarka Tarõ OÜ ja uurisime, kuidas, kuidas julgustatakse noori ja vanemaid uurima oma pärimust ja õppima kohakeelt, pillimängu, käsitööd.
Meie õppevisiidi päeva teisel poolel pidasime ümarlaua arutelu Värska külastuskeskus - Reegi maja, kus osales kokku 24 inimest. Saime teada Setomaa koolide pärimusõppe tundide, praeguse ja endiste noorsootskade tegevuse kohta.


21 november 2023 . pärimuskultuuri seminari Peipsimaa muuseumis Kasepääl

21 jaanuar 2024 Kodavere pärimusmatk