Läänemre Noorte Visioonsions

Projekti nimi: Läänemere noorte visioonid, uuendused ja algatused Rohelise Kokkuleppe (Green Deali) vallas, mida kohalikes kogukondades rakendatakse
Rahastaja: Council of the Baltic Sea States (CBSS)

Kestvus:
November 2022 - märts 2024

Projekti juht:
Ederi Ojasoo ederi.ojasoo@gmail.com

Partnerid:
Peipsi  Koostöö Keskus
Leedu Looduse Fond (LGF) from Vilnius
Õhureostuse &  Kliima sekretariaat (AirClim) from Gothenburg, Sweden.

Projekti eesmärk:
Projekti keskseks eemärgiks on lihtsustada arusaamist Euroopa rohelisest kokkuleppest - (Euroopa Komisjon võttis vastu ettepanekute paketi, millega muuta ELi kliima-, energia-, transpordi- ja maksupoliitikat selliselt, et 2030. aastaks oleks võimalik vähendada kasvuhoonegaaside netoheidet 1990. aasta tasemega võrreldes vähemalt 55%.)

Projekti peamine eesmärk on julgustada Läänemere piirkonna noori rohkem ette võtma ökouuenduslikke meetmeid Euroopa rohelise kokkuleppe rakendamiseks ja kaasatas sellesse ka kohalikku kogukonda.  Projekt keskendub noorte osaluse kaasamisele, et üheskoos luua visoon tegevustest, mida saaks rakendada igapäevaelus kohalikes kogukondades (alustades igapäevasest majapidamistega seotud tegevustest kuni kohukonna ja keskkonnaga seotud, aga ka töö, mida noored tulevikus sooviksid teha).

Tegevused:
Projekti etapid: 
 •  I etapp (2022) – inkubatsiooni osa, avakoosolek
 • II etapp (2023) – disainitöötoad – töötubade, loominguliste uurimiste ja arutelude sari. partnerite poolt lõplike tulemuste vahetamisega telesilla kujul. Ideede genereerimine praktilisteks lahendusteks, sotsiaalseteks algatusteks ja ökoinnovatsiooniks toimub esmalt paneeli vormis teadmiste süvendamiseks ökoloogilist jalajälge piiravast igapäevakäitumisest, seejärel loovustöö esialgsete projektiideede kallal - 1.: kujundavad töötoad, ajurünnak, visioonid. välja töötatud multidistsiplinaarsetes meeskondades – 2. ja 3.: kohalikud koosolekud esialgsete ideede väljatöötamiseks juhendajate juhendamisel ja Euroopa rohelise kokkuleppe asjakohaste poliitikavaldkondade sektsioonides – 4.: esitlused ja arutelud töörühmade tulemuste üle –> jagatud veebis Partnerid- 5.: igas riigis tutvustatavate projektide kokkuvõte ja valik.
 • III etapp: on-line konverents. Kõige lootustandvamate praktiliste ideede ja ökouuenduste esitlus, rakendusplaanide koostamine
  - 1.päev - kokkuvõte projektis saavutatud mõjudest
  - 2. päev - valitud praktiliste lahenduste ja ökoinnovatsioonide rakendusplaani väljatöötamine, samuti tehakse nende elluviimise kontroll ja mõju hindamine. Üritus on avatud kõigile.
 • IV ETAPP: tulemuste propageerimine ja levitamine (1. kvartal 2024)
  - Tulemuste avaldamine ibrošüüri vormis  ja veebis avaldatud .pdf failina
  - Avalikus ruumis tegevuste elluviimise juhendina koostatakse kodanikueelarve juhend.
  - Lisaks näitus saavutatud tulemustega.
  - Lõpuks levitatakse ökoinnovatsiooni moodustavate praktiliste ideede kava Green Deali rakendamiseks kohalikes kogukondades.

Projekti sündmused :
 • 29-30, november  2022  - projekti avakohtumine Gdańskis Poolas.