ECOLIT

Projekti nimi  
ECOLIT - Vaimu avamine majandusele. Loominguline lähenemine majanduslikule
kirjaoskusele (Mind-opening to Economy. Creative Approaches to Economic Literacy)
Rahastaja
ERASMUS+
KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices
Strategic Partnerships for adult education

Projekti kestus
10.oktoober 2016 - 31.märts 2018

Projekti juhtpartner
Projekti koduleht http://ecolit.weltgewandt-ev.de/

Projekti partnerid


Projekti Eesti-poolne koordinaator

Aija Kosk; aija.kosk@gmail.com

Projekti eesmärk
Tõhusate meetodite väljatöötamine ja rakendamine täiskasvanute majandusalaste põhioskuste ja võtmepädevuste suurendamiseks

Projekti tegevused
Kohalikud tegevused:
- Luuakse kohalik koolitajate ja täiskasvanud õppijate grupp, kes osaleb rahvusvahelistel kohtumistel, töötubades ja ajurünnakutes eesmärgiga kaardistada ootused, vajadused, huvid, küsimused ja ideed, kuidas muuta sotsiaal-majanduslike teadmiste omandamine   huvitavaks ja atraktiivseks.
- Kohtumised õppereiside kavandamiseks.
- Kohtumised, et planeerida ja organiseerida  kohtumisi projekti partnerorganisatsioonidega.

Rahvusvahelised projekti kohtumised:
- Projekti partnerite esimene kohtumine Berliinis, novembris 2016
Projekti avakohtumine eesmärgiga õppida tundma projekti partnerorganisatsioone, planeerida projekti elluviimise tegevused, arutleda teemadel: mida tähendab majandus; mis on turg; kuidas selgitada euro-tsooni probleeme.
Meetodid: sotsiomeetrilised, infoskeemid
- Töötuba Londonis, veebruaris 2017
- Projekti partnerite teine kohtumine Prahas, juuni 2017
Töötatakse projekti esmaste tulemustega: õppematerjalide kontseptsioon. Küsimused, millele keskendutakse: seos turu ja riigi vahel.
Meetodid: infoskeemid, sotsio-draama poolt ja vastu argumentidega debatt
- Töötuba Tartus, 6-10 november 2017 .
Vaata ülevaadet Tartus seminarist

- Projekti partnerite kolmas kohtumine Berliinis, veebruaris 2018
Projekti tulemused: õppematerjalide kontseptsioon täpsustamine ja materjali koostamine. Üks peatükk õppematerjale ning lisaks täiendavad materjalid
Projekti lõpuüritus - projekti tulemuste tutvustamine avalikkusele.

Skype kohtumised:
- 6 nädalat ennem projekti järgmist kohtumist, et kokku leppida kohtumise organisatoorsed küsimused