EXLINEA

Projekti nimi: Lines of Exclusion as Arenas of Co-operation: Reconfiguring the External Boundaries of Europe – Policies, Practices, Perceptions

Toetaja:


Projekti eestipoolne koordinaator: Margit Säre, margit@ctc.ee

Projektis osalevad:
 • Projekti peakoordinaator - Berliini Vabaülikooli geograafia osakond, Saksamaa
 • Tartu Ülikool, Eesti
 • Peipsi Koostöö Keskus, Eesti
 • Nijmegeni Ülikooli Piiriuuringute Keskus, Madalmaad
 • Joensuu Ülikool, Soome
 • Ungari Teaduste Akadeemia Piirkondlike Uuringute Keskus
 • Thessaly Ülikool, Kreeka
 • Varssavi Ülikooli Piirkondliku ja Kohaliku Arengu Euroopa Instituut, Poola

Euroopa Komisjoni poolt rahastatud  uuringuprojekti “EXLINEA” eesmärk on analüüsida Kesk- ja Ida-Euroopa maade piiriülese koostöö protsesse ja mudeleid eelseisva Euroopa Liidu laienemise taustal.  Projekti avakonverents toimus 2003. aasta jaanuaris Tallinnas ning projekt kestab kuni 2005. aasta lõpuni. “EXLINEA” viiakse läbi kaheksa ülikooli ja uurimisasutuse koostöös.

Projekti kolme tööaasta jooksul uuritakse  Eesti-Vene, Soome-Vene, Poola-Ukraina, Ungari-Ukraina-Rumeenia, Moldaavia-Rumeenia, Kirde-Kreeka, Saksa-Poola ja Ungari-Austria piirialade konflikte ja koostöökogemusi.

Peamised uurimisküsimused on:
 •   Kuidas Euroopa Liidu poliitika mõjutab kohalikku piiriülese koostöö mudelit;
 •   Milliseid formaalseid ja mitteformaalseid koostöövorme ja suundi on arendatud;
 •   Millised on olnud riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud vastukajad Euroopa Liidu piiripoliitikale konkreetse piiriala kontekstis ja miks on vastukajad just seesugused.

Projekti aruanded: