Friendly cities/ sõbralikud linnad

Projekti nimi
:
Sõbralikud linnad / Friendly Cities: Accessible Natural and Cultural Urban Environment for People with Disabilities 

Rahastaja: 
Euroopa Komisjon

 
Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetavad projekti omaosaluse kaasfinantseerimist 10 000 euro ulatuses.


Aeg:
j
aanuar 2016 - oktoober 2018

Partnerid:
Peipsi Järve Projekt, Pihkva
Autistlike laste vanemate ühing "Sina ja mina", Pihkva
Peipsi Koostöö Keskus

Eesmärgid:
Projekt “Friendly Cities” eesmärgiks on aidata kaasa  paremate ligipääsuvõimaluste tagamisele loodus- ja kultuuripärandile erivajadustega inimestel. Samuti edendame kogemuste vahetamist Euroopa Liidu ( Eesti, Rootsi, Saksamaa) ja Venemaa ühenduste vahel.

Projekti tegevussuunad:
- Koolituste ja õppereiside läbiviimine linnaplaneerimisega tegelevatele spetsialistidele, erivajadustega inimestele suunatud loodus- ja kultuuriprogrammidega tegelejatele
-   Õppematerjalide väljaandmine erivajadustega inimeste loodus- ja kultuuriobjektide poolt pakutud teenuste kättesaadavusest
- Loodus- ja kultuuripärandi rajatiste (pargid ja muuseumid sihtpiirkondades ) ja teenuste vajaduste hindamine Loode-Venemaal 6 sihtpiirkonnas (Pihkva, Arhangelsk, Kaliningrad, Peterburg, Vladimir, Petrozavodsk).Tehniliste lahenduste väljatöötamine pilootpiirkondade kultuuri-ja loodusväärtuslike objektidel, infrastruktuuri arendamine/kohandamine , võttes arvesse puuetega inimeste vajadusi
- Erivajadustega inimeste huvisid esindavate kodanikeühenduste kui pädevate partnerorganisatsioonide rolli tugevdamine koostööks riiklike asutustega


Tegevused, pressiteated 2016 a:

 01.02.16. Pressiteade projekti alguse kohta

26.02.16 Juhtkomitee ja partnerite kohtumine Pihkvas

11-13.05.16 Konverents "Ligipääsuvõimaluste tagamisele loodus- ja kultuuripärandile erivajadustega inimestele".
Konverentsil esinevad nii Tartu LV, eesti Maaülikooli kui ka Peipsi Koostöö Keskuse esindajad

25.07.16 HANKE KUTSE: Development of the Manual on Accessible Urban Green Areas

12.09.16
friendly Cities projekti õppereis Eestisse ja Rootsi

04.10.2016
Sügiskool Pihkvas ligipääsuvõimaluste hindamisest puuetega inimestele
Sügiskoolis esinevad ka Maaülikooli  eksperdid Friedrich Kuhlmann ja Ekaterina Balicka.

13.12.2016 Juhtkomitee ja partnerite kohtumine Pihkvas

15.02.2017 Juhtkomitee ja partnerite kohtumine Pihkvas

2-6 oktoober 2017; projekti õppereis Düsseldorfi, osavõtt Rehacare messist

Uudiskirjad
- Uudiskiri 1; mai 2016
 - Uudiskiri 2; dets 2016