LARP kliima teemal

Projekti nimi: Larp For Climate – edu-larpi metoodika kohandamine kliimaalase kirjaoskuse õppekava 

Rahastaja:
Erasmus +; 2021-1-PL01-KA220-YOU-000029241

Kestvus:
28.02.2022 - 27.04.2024

Eesmärk:
PROJEKTI  EESMÄRGID.
Luua pikaajaline rahvusvaheline koostöö LARP-disainerite ja keskkonnaaktivistide ja haridustlöötajate vahel.
Tõsta kliimaalase kirjaoskuse pädevust noorte seas (13–30-aastased), sealhulgas toetada vähemate võimalustega ja mitteformaalsele õppele piiratud juurdepääsuga inimeste haridust.
 Aidata kaasa kvaliteetse, uuendusliku ja avatud  kliimaalase õppekava arendamisele
Võimaldada rahvusvahelist digitaalset noorsootööd ja noorte osalust, kaasates noori alates paljudes riikides LARP-mängude loomise, kohandamise ja juurutamise võrguprotsessis.
Tegevused:
  • 4 õpi-Larpi stsenaariumi ja seda toetava tööriistakomplekti väljatöötamine.
  • Larpide levitamine ja tutvustamine partnerriikides:  16 kaasahaarava  õpi-larpi läbimingimine partnerriikides.
  • Pikaajalise rahvusvahelise koostöö toetamine LARP-disainerte ja keskkonnaaktivistide vahel, mis avab ukse uuele rahvusvahelisele kliimakoostööle mitteformaalses hariduses.
  • Põhja- ja Lõuna-Euroopa Edu-Larpi kogukonnad saavad vahetavad oma oskusi ja erinevaid mängudisaini kultuure. 
Tulemused:

22.-26.06.2022 toimus Transnational Project Meeting Krakowis Poolas.
14.11. - 19.11.2022 toimus LTT - Learning, Teaching and Training Activity Krakowis Poolas.

27.01.2023 "Elu Puu" testimine haridustöötajatega MTÜ Mondo seminariruumides
14.02.2023  "Elu Puu" testimine Värska Günmaasiumis
15.02.2023 "Elu Puu" testimine  Tartu  Kesklinna Koolis