LARP kliima teemal

Projekti nimi: Larp For Climate – edu-larpi metoodika kohandamine kliimaalase kirjaoskuse õppekava 

Rahastaja:
Erasmus +; 2021-1-PL01-KA220-YOU-000029241

Kestvus:
28.02.2022 - 27.04.2024

Eesmärk:
PROJEKTI  EESMÄRGID.
  • Luua pikaajaline rahvusvaheline koostöö LARP-disainerite ja keskkonnaaktivistide ja haridustlöötajate vahel.
  • Tõsta kliimaalase kirjaoskuse pädevust noorte seas (13–30-aastased), sealhulgas toetada vähemate võimalustega ja mitteformaalsele õppele piiratud juurdepääsuga inimeste haridust.
  •  Aidata kaasa kvaliteetse, uuendusliku ja avatud  kliimaalase õppekava arendamisele
  • Võimaldada rahvusvahelist digitaalset noorsootööd ja noorte osalust, kaasates noori alates paljudes riikides LARP-mängude loomise, kohandamise ja juurutamise võrguprotsessis.
Tegevused:
  • 4 õpi-Larpi stsenaariumi ja seda toetava tööriistakomplekti väljatöötamine.
  • Larpide levitamine ja tutvustamine partnerriikides:  16 kaasahaarava  õpi-larpi läbimingimine partnerriikides.
  • Pikaajalise rahvusvahelise koostöö toetamine LARP-disainerte ja keskkonnaaktivistide vahel, mis avab ukse uuele rahvusvahelisele kliimakoostööle mitteformaalses hariduses.
  • Põhja- ja Lõuna-Euroopa Edu-Larpi kogukonnad saavad vahetavad oma oskusi ja erinevaid mängudisaini kultuure. 
Tulemused:

22.-26.06.2022 toimus Transnational Project Meeting Krakowis Poolas.
14.11. - 19.11.2022 toimus LTT - Learning, Teaching and Training Activity Krakowis Poolas.

27.01.2023 "Elu Puu" testimine haridustöötajatega MTÜ Mondo seminariruumides
14.02.2023  "Elu Puu" testimine Värska Günmaasiumis
15.02.2023 "Elu Puu" testimine  Tartu  Kesklinna Koolis