Peipsi Foorum VII

"Piiriülene koostöö EL piirialadel:
keskkond, ühised loodusressursid ja regionaalareng"

Aeg: 2.-3. detsember 2009
Koht: Atlantise konverentsikeskus, Tartu
Keel: Foorumi töökeelteks on inglise ja venel keel
Kontakt: Margit Säre, margit@ctc.ee, +372 50 88409

See traditsiooniline aastalõpu ümarlaud on pühendatud aasta jooksul piiriüleses koostöös saavutatu arutamiseks ja tuleva aasta koostöötegevuste planeerimiseks. Foorum toob kokku ligi 80 eksperti ja praktikut Eestist, Soomest, Rootsist, Venemaalt, Molodvast ja Ukrainast, et vahetada ideid ja kogemusi piiriülese koostöö projektidest ning arutada koostöö tulevikuperspektiivide üle.

Peipsi Koostöö Keskuse uudiskiri nr 6 annab ülevaate Peipsi Foorumil kõneldust.

Peipsi Foorum VII programm

Ettekanded:

Alain Roggeri, Objectives and main directions of activities of the EU Baltic Sea Strategy

Ilkka Räisänen, EU Neighbourhood Policy Instrument and private sector activation to protect the Baltic Sea

Krista Kampus, Estonia-Latvia-Russia ENPI CBC programme

Maria Bulatova, Results and perspectives of cross border cooperation in transboundary Peipsi/Chudskoye Lake area: view from Pskov region

Margit Säre, Estonian and Russian civil society organisations about the role of the EU in promoting the CBC – outcomes of a survey

Ago Jaani, Activities of the Estonian – Russian Transboundary Water Commission and perspectives for cooperative transboundary water projects

Lilia Michenko, Cooperation on Dniester River – Ukrainian perspective

Ilja Trombitsky, On the NGO cooperation in the Dniester River Basin

Roman Corobov, Transboundary Dniester river is face of climate changes: role of state policies and inter-state cooperation in raising preparedness

Gennadi Sirodoev, Approaches to GIS of the Dniester transboundary river basin

Gulnara Roll, Improving IWRM in the EECCA region: Activities on transboundary waters and country – based activities

Foorumi korraldamist toetavad:

                


 

Foorumi korraldajad:
Peipsi Koostöö Keskus
Margit Säre
margit@ctc.ee
Tel. +372 50 88409

Forum Balticum
Eero Mikenberg
eeromikenberg@aol.com
Tel. +375 5124007

Tartu Ülikool
Gulnara Roll
Gulnara.roll@ut.ee
Tel:+3725016102

Peipsi Järve Projekt, Pihkva
Olga Vassilenko
olga@lake-peipus.net
Tel:+78112720688