Rollimängud keskkonnateadlikkuse tõstmiseks

Projekti nimi:
Building capacity to use role-play games in Peipsi Lake border region as a new tool for increasing the environmental awareness in education

Rahastaja: 
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Kestvus:
01.10.2019 - 31.10.2020

Projekti juht:
Ederi Ojasoo
ederi.ojasoo@gmail.com  
00372 56 636 264

Partners: 
Eesmärk:
Projekti eesmärgiks on suurendada rollimängude kui mitteformaalsete meetodite kasutamist keskkonnahariduses. 

Tulemused:
Projekti peamiseks tulemuseks on tulevase koostöövõrgustiku loomine, et jagada kogemusi rollimängude kasutamiseks Eestis ja Peipsi järve piirialal. Praktiliseks tulemuseks on projekti käigus välja töötatud aruanne. Aruandes antakse praktilisi samme ja tegevusi LARPi kohandamiseks keskkonnaalase teadlikkuse tõstmiseks, mis on seotud Eesti formaalse ja mitteformaalse õppekavaga. 

Tegevused:

 • Rahvusvahelise rollimänguseminari korraldamine, et vahetada teadmisi ja kogemusi.
 • Suurendada rollimängude kasutus keskkonnahariduses, rollimängude kui mitteformaalsete meetodite kasutamise tegevuskava loomine.
 • Luua kolm lühikest rollmängu ja testida nende elluviimist kahes Eesti ja kahes Vene koolis.
 • Korraldada õppevisiit Rootsi, et tutvuda, kuidas seal kasutatakse rollimänge mitteformaalse meetoditena.
 • Edendada rollimängude metoodikat, tugevdada kogukonda ja Facebook võrgustik. Projekti kodulehe ja videomaterjalide loomine.

Projekti sündmused:

 • 06.10.2019 - stsenaariumite ideekorje ja koostööseminar
 • 06.10.2019 - stsenaariumite ideekorje ja koostööseminar.

 • Noa 2424 testimine Huvitava kooli konverentsil 15.01.2020


'


 • Noa 2424 testimine Viimsi Gümnaasiumis 05.03.2020.


 • Päikesepunki testimine Tallinna Larbi Festivalili 07.03.2020
Noa 2424 testimine Alatskivi koolis 10.03.2020

 • Keskkonnateemalise rollimängu testimine loodusfestvali raames 06.08.2020 Tartus • 08.08.2020 Mängude tutvustus Tartu Loodusfestivalil  • Keskkonnaalaste rollimängude stsenaariumid:
Aasta ilma päikeseta.
- Päikesepunk


Ajakava:

2.09.2020 I MOODUL – Mis on õpiLARP?

Moodul tutvustab LARPi ja rollimängijaid, erinevaid teemasid ja larbitüüpe, saab ka teada mis on hariduslik rollimäng ehk õpilarp. Mooduli läbiviijateks on rollimängijad Marilin Eessalu (MTÜ Eesti Roheline Liikumine) ja (Lea Pullerits MTÜ Valge Karp).

VEEBINARI VIDEO

9.09.2020 II MOODUL – Mäng kui õpikeskkond

Kuidas õpetada noori ja mida nad ootavad? Kas ehk läbi mängulise lähenemise? Moodul annab ülevaate, miks võiks olla mänguline lähenemine õppetöös kasulik ning milline võiks olla selle positiivne mõju. Räägivad Triinu Jesmin, Digitehnoloogiate instituudi andmeanalüüsi lektor ja tõsimängude nooremteadur ja Lea Pullerits MTÜ Valge Karp.16.09.2020 III MOODUL – Kuidas korraldada mängu

Kolmandas moodulis tehakse kiire ülevaade sellest, kuidas korraldada mängu. Millised võiksid olla mängu elluviimise olulisemad sammud ning mida kindlasti tuleks meeles pidada. Mäng ei ole kunagi staatiline. See on voolav ja ettearvamatu. Räägivad Marilin Eessalu (Eesti Roheline Liikumine) ja Aive Kaldra (Tarvastu Gümnaasiumi ajalooõpetaja)23.09.2020 IV MOODUL - Kuidas mänguks ette valmistuda

Kuidas osaleda mängus ja kuidas selleks ette valmistada. See polegi nii lihtne nagu teatrisse sisse jalutamine või kontserdikülastus. Nii nagu näitleja laval tunneb end teksti osates paremini, nii on vaja ka larbis osalemisel vaja teha veidi ettevalmistustööd - olgu selleks siis enda häälestamine positiivsele lainele, tausta ja tegelaste jms kontroll või sobiva kostüümi leidmine. Räägivad Merilin Kirbits (Improteater Impeerium), Marilin Eessalu (Eesti Roheline Liikumine), Lea Pullerits (MTÜ Valge Karp)30.09.2020 V MOODUL – Mängu mõju ja arutelu

Nagu ühel heal raamatul on lõpp sama oluline nagu algus ja keskpunkt, on ka õpilarbi puhul oluline mäng lõpetada. Õpilarbil olijad on olnud mängu käigus keegi teine – kogenud emotsioone, tegutsenud ning fantaseerinud. Nii nagu on mängujuhi ülesandeks raamatu kaaned avada, tuleb tal need ka hoolikalt sulgeda, et ükski leht seal välja ei pudeneks. Räägivad Helina Harro (Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilasnõustaja ja psühholoog) ja Lea Pullerits (MTÜ Valge Karp)

VEEBINARI VIDEO

 • Rootsi partneri  LajvVerkstaden Sverige economisk förening  rollimänge tutvustav videoklipp
 • Õpilarpi "Päikesepunk" tutvusav videoklipp