Moldova sotsiaalne ettevotlus

Projekti nimi:
Sotsiaalse ettevõtluse ja erivajadusega noorte tööhõive arendamine Razenis

Projekti toetab:
Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest

Projekti kestus:
märts 2021 – mai 2022

Projekti koordinaator:
Margit Säre, margitsare@gmail.com

Kokkuvõte
Meie projekti partneriks on sotsiaalne ettevõte Eco-Razeni, kes on üks Moldovas sotsiaalse ettevõtluse eestkõneleja ja tegeleb aastast 2008 erivajadusega noorte tööhõivega Razenis .
Seni on ühing pakkunud catering teenuseid aga seoses COVID pandeemiaga on see valdkond pidurdunud. Nüüd kavatsetakse välja arendada pagariäri (projekti eelarvest ostetakse tehnika), pakkudes tervislikke ja kvaliteetseid leiva/kondiitritooteid ning luues uusi koolitus- ja töövõimalusi erivajadusega noortele. Samuti koolitatakse seal köögis erinavajadusega noori, et nad leiaksid edaspidi tööd toitlustussektoris,
Eesti kogemuste najal arendatakse  online turundust. Samuti korraldab Eco-Razeni webinare Moldova sotsiaalsetele ettevõtetele, toimub sotsiaalsete ettevõtete festival. Tegevused aitavad kaasa erivajadustega inimeste suuremale kaasatusele töö- ja ühiskondlikku ellu.