Sotsiaalne ettevõtlus Gruusias


Etapp I "Sotsiaalne ettevõtlus Kahhetis- Temi kogukonna toetuseks"  (juuni 2017 – detsember 2018)

Etapp II:  "Mahepõllumajanduse ja sotsiaalse ettevõtluse arendamine – TEMI kogukonna näitel"  (august 2019-jaanuar 2021)

Etapp III:  Jätkusuutlik põllumajandus ja elurikkuse hoidmine Kahheetias

Projekti kestus
: september 2021 – detsember 2022

Projekti toetab:

Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest

Projekti koordinaator:
Margit Säre, margitsare@gmail.com

Projekti partner:
TEMI kogukond, Gruusia, www.temi-community.org

Tegevused
Projekti eesmärgiks on toetada kestlikku põllumajandust ja pärandtaimede kasvatamist Kahhetia piirkonnas; samuti aidata kaasa sidusa ja jätkusuutliku ühiskonna arengule Gruusias.
Meie partneriteks on Kvareli omavalitsus ja heategev ühing TEMI, mis pakub elukohta aga ka hariduse ja töö tegemise võimalusi ligi 70-le erivajadusega inimesele Kahheetias.
Projekti raames arendatakse TEMI pärand-nisusordi kasvatust ja leivatootmist ning samas ka tulu turismiteenustest (töötoad, kus saab ise käsitsi vilja lõigata, leiba küpsetada).
Samuti arendatakse koostööd piirkonna teiste mahetootjatega ja toimuvad koolitused, teavitus pärandsortide ja mahetootmise populariseerimiseks; samuti laat Gremis.
Eesti ekspertiisi põliste liikide mitmekesisuse säilitamisest pakub ühing
Maadjas ja Maaülikool.

TEMI omab 23 ha maad, kus on viinamarjaistandused, köögiviljaaed, kasvuhoone.