Vaegnägijate keskkonnaharidus

Projekti nimi:
Nägemispuudega inimeste keskkonnahariduse ja loodusobjektile ligipääsetavuse arendamine linnaruumis

Projekti toetab:
Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest

Projekti kestus:
august 2017 – detsember 2018

Projekti koordinaator:
Margit Säre, margitsare @gmail.com

Projekti partner:
Green Network ja Minski botaanikaaed- Valgevene
Projekti info Green Network kodulehel (vene keeles) https://city.greenbelarus.info

Eesmärk:

Eesmärgiks on arendada Valgevene nägemispuudega inimeste ühiskonnaellu kaasatust ja võrdseid võimalusi - läbi loodushariduse.
Projekt julgustab (nägemis)puudega inimesi ja nende esindusorganisatsioone korraldama/osalema rohkem välitegevustes. Tutvustame ka kaasava
arhitektuuri teemat Valgevenes.


Tegevused
1) Valgevenelaste õppereis, et tutvuda Eesti heade näidetega (Tallinna Botaanikaaed,
Eesti Pimedate Liidu ligipääsetava keskkonna projekteerimisjuhend jm), augustis 2017

2) Koolitus keskkonnaharidusspetsialiste tööks erivajadustega inimestega, 20-21 märts 2018 Minskis.
Anne Kõivu ettekande: "Nägemispuuetga inimestele ligipääsetav keskkond"


3) arendame Minski Botaanikaaia ja Medvezhino pargi keskkonnahariduslikke
infomaterjale erivajadustega inimestele (reljeefsed infostendid, kaardid, audiogiid jm)
Vt. marsruute

Minski Botaanikaaia inforaja avamine; 17 juuni 2018

4) korraldame nö. kaasavaid loodushariduslikke õppekäike botaanikaaeda ja parki - suvi 2018.
Tandemratastel õpperetkedest võttis osa üle 50 nägemispuudega inimese

5) Valminud on vene keelne manuaal parkide ja rohealade kaasavast disainist.

6) Projekti kokkuvõttev seminar-arutelu koos  Valgevene erivajadustega inimeste ühenduste, (kaasava) arhitektuuri spetsialistide, ametnikega - november 2018, Minsk