Valgevene naisettevõtlus

 

Projekti nimi: Naisettevõtluse ja kogukonna koostöö arendamine Valgevene maapiirkonnas

Vaata ka projekit 1. etappi maapiirkonna naisettevõtluse toetamiseks Narochi piirkonnas, aastatel 206-2017 a.

Toetab
 Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest

Projekti kestus
: juuli 2019 –  november 2020

Projekti koordinaator: Margit Säre, margitsare @gmail.com

Projekti partner:  MTÜ Naised Narochi piirkonna taassünni eest

Eesmärgiks on väikeettevõtluse ja mahetoidu tootmise arendamine Narochi piirkonnas. Tegemist on kunagise põllumajandusregiooniga, mida praegu iseloomustab tööpuudus, noorte lahkumine ja ääremaastumine.
Projekti tegevused aitavad Eesti, eelkõige Peipsimaa kogemusi kasutades kaasa väikeettevõtluse arengule ja mitmekesistumisele: pärand- (sh.toidu)kultuuri säilimisele ja tutvustamisele, mahetootmisele.

Tegevused

-  15-16 august 2019 avaseminar Komarovos