CuNaHe

Projekti nimi:
Koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste koostöö Peipsi-Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamisel ja edendamisel.
(CuNaHe: Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region)

Rahastajad:  Projekti kaasrahastab  “Estonia – Russia Cross Border Cooperation Programme 2014-2020"   Projekt kogueelarve on 164 763,00 eurot. Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 rahastab projekti suuruses 148 286,70 eurot.  

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Programmi sotsiaalmeedia leht:  https://www.facebook.com/estoniarussia/

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab projekti omaosaluse kaasfinantseerimist 
Projekti kestvus:

Märts 2019 - veebruar 2021, 23 kuud.

Partnerid:
Peipsi Koostöö Keskus- juhtpartner (EST)
Räpina Ühisgümnaasium (EST)
MTÜ Peipsi Järve Projekt (RUS)
Petseri 3. Keskkool (RUS)

Projektijuht:
Margit Säre; margitsare@gmail.com 

Taust:
Peipsi piirkonna inimeste elustiil, nende keskkonnateadlikkus ja igapäevased valikud mõjutavad otseselt Peipsi järve tervist.
Piiriülene järv ning vajadus kahe riigi poolt teha ühiseid jõupingutusi järve seisundi parendamiseks on heaks näiteks, mille abil aidata nii õpilastel kui täiskasvanutel mõista võimalusi ning ohte järve ökosüsteemile.
Samuti on oluline, et inimesed siin ja sealpool Peipsi järve hindaksid piirkonna loodus- ja kultuuripärandit ja oskaksid seda hoida.


Tegevused:

Tööpakett 1. Ühine metoodika: Peipsi järve piirkonna metoodiliste õppematerjalide koostamine Eesti ja Venemaa spetsialistide koostöös.
Tööpakett 2: Uuenduslik õpe: kevad- ja sügiskooolid; õpetajate koolitused ja õppereisid; õpilastööde konkurss, õuesõppepäevad.
Tööpakett 3. Õppetöö tehniliste võimaluste parandamine Räpina ja Petseri koolides
Tööpakett 4. Kogukonna kaasamine: korraldatakse Peipsi/Pihkva järve festival Räpinas ja Petseris, lõppkonverents.

Projekti uudised ja pressiteated:
Sündmused ja üritused
Seminari ettekanded:
-Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi senised tulemused ja ettevalmistused uueks programmiperioodiks. Polina Zaytseva, Programmi konsultant.

- Õppija toetamine distantsõppel: seitsme kooli kogemus. Kärt Leppik, TÜ haridusuuenduskeskus
- Distantsõppe ja õuesõppe programmide kogemused Pihkva oblastis. Olga Likhatscheva/ S. Sedunova , Pihkva riiklik ülikool
- CuNaHe projekti peamised tulemused. Margit Säre; Peipsi Koostöö Keskus, juhtpartner Olga Vasilenko, Peipsi järve projekt, Pihkva
- Uued õppemeetodid ja programmed – kogemused projekti partnerite jaoks
- Räpina Ühisgümnaasium-  Irmen Nagelmaa, projekti koordinaator; uurimusliku õppe õpilaste kogemused
- Nina Yaroslavtseva – projekti koordinaator / Petseri 3. Keskkooli direktor
- uurimusliku õppe õpilaste kogemused:
       - Mikk Mälberg - Kalapüük peipsi järvel ajaloos ja tänapäeval ningkalapüügi regulatsioonid.
        - Stefan Parimski - Suurtaimestik Räpina rannas.

- Veebiktoriinid kui meetod Peipsimaa keskkonnahariduse edendamiseks. Sergei Timofeev, Peipsi Järve Projekti kommunikatsioonikoordinaatorUudiskirjad
  • Uudiskiri nr 1, september  EST,  RUS.
  • Uudiskiri nr 2, märts 2020 EST, RUS.
  • Uudiskiri nr 3, september 2020 EST, RUS.
  • Uudiskiri nr 4, märts 2020 EST, RUS.


Antud koduleht valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt MTÜ Peipsi Koostöö Keskus  ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti. 

PROGRAMIGA SEOTUD LINGID
Programmi koduleht: https://www.estoniarussia.eu  
Euroopa Komisjoni reginaal- ja linnapoliitika peadirektoraathttps://ec.europa.eu/regional_policy/en/ 
Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeerium http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/mps/programs/
Eesti Vabariigi Rahandusministeerium https://www.rahandusministeerium.ee/et/interreg