Tulevikuteemaline rollimäng noortele

Projekti nimi
Rollimäng õpilastele ÜRO kestliku arengueesmärkide vajalikkuse mõistmiseks

Rahastajad
Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest
Projekti kestvus
13.06.2019 - 30.11.2020

Projektijuht
Ederi Ojasoo
ederi.ojasoo@gmail.com 


Taust
Projektiga tutvustatakse Peipsi piirkonna koolinoorele ja nende õpetajale globaalseid arengu- ja keskkonnaprobleeme läbi aktiivse kaasalöömisega rollimängus. Projekti esimestes etappides koolitatakse tulevasi mängijaid nii temaatiliste kui rollimänguekspertide poolt, et kinnistada õpilaste ja õpetajate teadmisi süvenevate globaalprobleemide olemusest ja ÜRO arengueesmärkide rollist nende lahendamisel. Projekti kulminatsiooniks on LARP tüüpi (Live Action RolePlay, Päris Elus Rollimäng) rollimäng, mille käigus mängitakse võimalikult autentses keskkonnas läbi 2-päevane mäng ökoloogilise katastroofi äärel oleva elu simuleerimiseks. Tulemuseks on globaalprobleemide tajumine ja nende vahetu kogemine koolinoorte, nende perede ja õpetajate poolt. Projekt aitab hoida avalikkuse tähelepanu arengu- ja keskkonnaprobleemidele.

REGISTREERI MÄNGULE!

Milline on Eesti aastal 2121? Kas sina tahaksid seda kogeda? Kutsume osalema mängus Eesti 2121. Mängus loome vahepealse 101 aasta sündmused ja nende tagajärjed. Kutsume õpilaste gruppe oma juhendajatega osalema hariduslikus rollimängus, mille tegevus toimub Eestis, kus muutunud kliimaolukorras on mõned alad inimestele elukõlbmatud.

Mäng toimub 3.-4. mail Iisaku Gümnaasiumis. Täpsem info ja päevakava mõne aja pärast.

Mängijad on töörühm, kes muust maailmast eraldatud uurimisjaamas püüab taaselustada kannatanud piirkondi ja katsetada uut ühiskonna- ja majandusmudelit. Kuidas võidelda reostusega, taaselustada ökosüsteemi ja taastutvustada liike? Kuidas peavad inimesed kohanema muutunud keskkonnaga? Mida oleks saanud nende 101 aasta jooksul teisiti teha, et olukord oleks parem?

Mängu eesmärkideks on tutvustada kestliku arengu sihte, tekitada osalejates emotsionaalne side mängu teemadega, arendada omavahelist koostööd, väärtustada inimlikkust, leida ja teostada lahendusi, jõustada noori, käsitleda keskkonnateemasid laiemas poliitilises kontekstis, käsitleda eetilisi dilemmasid, viia läbi käegakatsutavaid eksperimente ning siduda mängus toimuv nii enne kui pärast üritust praeguses maailmas aktuaalsete teemade ja võimalike isikliku panustamise viisidega.

Registreerumine mängule kuni 21.09.2020. SIIN.


Üritused:   • 7. oktoobril toimus Räpina Ühisgümnaasiumis mäng Eesti 2121  • Mängus valmis ka tore videoklipp:
  • 5.11.2020 toimus LARP koolinoorte õppekäik Järvseljale.

Külastati:
- SMEAR-jaam - Eesti maaülikooli ja Tartu ülikooli teadlaste uurimisjaam.
- Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste instituudi metsaökosüsteemi katseala (FAHM - metsaökosüsteemi õhuniiskusega manipuleerimise eksperiment)
- Ürgmetsa õpperada.Tõravere Observatooriumi etalonipunkt Järvseljal.