SAME World -maailmaharidus

Projekti nimi: 

Jätkusuutlikkus, teadlikkus, keskkond maailmahariduses Euroopa arengukoostöö aastal 2015 - S.A.M.E. WORLD. SUSTAINABILITY. AWARENESS. MOBILIZATION.

ENVIRONMENT in the Global Education for EYD 2015 
Projekti toetab:


  


 
 Projekti kestus: jaanuar 2015 –  detsember 2017

Projekti koordinaator: Margit Säre, margitsare gmail.com

Projekti juhtpartner:  C.I.E.S. Onlus, Itaalia

Projekti kodulehekülg

Facebook lehekülg

Veebimäng!

Projekti juhib Itaalia MTÜ C.I.E.S. Onlus, partneriteks on Itaalia, Hispaania, Portugali, Bulgaaria, Saksamaa, Sloveenia, Slovakkia, Kreeka ja Ungari MTÜd. Projekti eesmärgiks on Euroopa arengukoostöö aastal tõsta teadlikkust maailmahariduse ja arengukoostöö teemadel rohujuure tasandil. Selleks koostatakse erinevaid innovaatilisi õppematerjale, teavitusel kasutatakse muuhulgas sotsiaalvõrgustikke. Projektitegevustes pööratakse tähelepanu keskkonna teemadele ning MTÜde eestkostevõimekuse kasvule. Peipsi Koostöö Keskus osaleb õppematerjalide koostamisel, korraldab koolitusi õpetajatele ja õppepäevi õpilastele (Tartus, Mustvees, Räpinas) ning rahvusvahelise konverentsi Tartus. 

PROJEKTI TEEMAD
Keskkonnaõiglus on kõigi inimeste õigus turvalisele ja tervislikule elukeskkonnale. Väga paljud arenguriigid, mis asuvad peamiselt lõunapoolkeral (globaalne lõuna ehk lõuna riigid), kannatavad negatiivsete keskkonnamuutuste käes, mis on paljuski põhjustatud nn. põhjapoolkera rikaste tööstusriikide (globaalne põhi ehk põhja riigid) elanike priiskava elustiili poolt.

Kliimamuutus ja keskkonnakahjud on seotud inimeste jätkusuutmatu elustiili ning masstootmisega, mis avaldavad negatiivset mõju peamiselt kõige haavatavamatele gruppidele (naised, vaesed, immigrandid jt). Põhjuste ja tagajärgedega saame tegeleda ainult meie ise.

Keskkonnapagulased on inimesed, kes on sunnitud oma kodust lahkuma keskkonnaseisundi halvenemise tõttu, mis on aina sagedamini inimtekkeline; näiteks vee või viljaka pinnase ammendumine, liiga intensiivne põllumajandus. Neil inimestel peaksid olema sarnased õigused nagu seda on poliitpagulastel.

MÕNED FAKTID
-
 Kas teadsid, et kui kõik plastpakendid (kilekotid, plastpudelid) ei visataks segaprügisse vaid saadetaks korduvkasutusse, hoiaks me kokku ligi 30% maailma naftakasutusest ning vähendaksime oluliselt kasvuhoonegaaside teket?
- Pudelivee tootmine on kraaniveest ka 2000 korda energiamahukam.

PROJEKTI MATERJALID
- Projekti infoleht (eesti keeles)-
Educational kit (maailmaharidusliku õppematerjal)- Kokkuvõttev video "Rohelise Draama", "Jätkusuutlikku põllumajanduse", "Vesi ja areng" töötubadest


2)Video kliimamuutuse ja jätkusuutliku põllumajanduse õppepäevast Alatskivil, talv- kevad 2016


3)Video
biloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemiteenuste õppepäevast Taevaskojas, mai 2016

4) Video-
kliimahommikusöögi õppepäev Veerikul, aprill 2016


TEGEVUSED

I Tööpakett - Rahvusvaheline koostöö 
Projekti avakohtumine Roomas, märts 2015
2. partnerite kohtumine Milanos, oktoober 2015
3. partnerite kohtumine Barcelonas, mai 2016
4. partnerite kohtumine, konverents Tartus, 26.-27. oktoober 2016. Vaata programmi, ettekandeid ja fotosid siit
5. partnerite kohtumine Roomas, 29.-31. märts 2017
6. partnerite kohtumine, konverents Sintras, 24.-27.oktoober 2017

II Õppematerjali (Educational Kit) välja töötamine koolidele

III Teavitamine, teadlikkuse suurendamine
Õppeprogrammid/õpitoad
- Rohelise draama õpitoad 
- "Kliimamuutused ja intensiivne põllumajandustootmine" - õpituba
- Kliimahommikusöögi õppeprogrammid
- Ökosüsteemiteenuste õppeprogrammid
Õpitubasid viidi läbi 2016/2017. õ.-a. läbi Räpina Ühisgümnaasiumis, Mustvee Koolis, Peipsi Gümnaasiumis, Alatskivi J.Liivi nimelises Keskkoolis, Tartu Veeriku Koolis, Tallinna Tehnikagümnaasiumis, Sindi ja Pärnu koolides.
Õuesõppe ja käed-külge tegevustega perepäevad
8.aprill 2017 Ida-Viru: Põlevkivi kaevandamine ja selle keskkonnamõju
6.-7.juuli 2017 Ida-Viru: Põlevkivi kaevandamine ja selle keskkonnamõju
18.august 2017 Räpina: Jäätmed ja taaskasutus, Räpina paberivabrik ning Lämmijärv

             

13.sept 2017 Tartu ja Meelva raba: Elurikkus ja kliimamuutused

    
          10.-11.okt 2017 Peipsimaa ja Ida-Viru põlevkivikaevandusd: keskkonna- ja sotsiaalmajanduslik mõju


IV Parimate kogemuste vahetamine koolides

- Konkurss parimatest keskkonnahariduse praktikatest EL koolide õppekavas - 


http://www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/maailmaharidus/same-world-konkurss


Kokku esitati pikendatud tähtajaks, s.o. 8.juuniks Eestis 12 võistlustööd. Lisaks Peipsi Koostöö Keskuse esindajale Katrin Saartile hindasid töid Asta Tuusti Keskkonnaministeeriumist ning Imbi Henno Haridus- ja Teadusministeeriumist.

Esimese koha vääriliseks tunnistati Sindi Gümnaasiumi õpetaja Signe Lensmenti õppetegevusKeskkonnaränne ja pagulased - auhinnaks on teemakohane õppereis Peipsimaale. Uuri programmi siit: 
II koht Pirita Majandusgümnaasium „Keskkonnaökonoomika kursus (lisa vaata siit), õpetajad Helen Orav-Kotta, Pille Unt - auhinnaks koolile 300 euro väärtuses väikeõppevahendeid, -kirjandust.
III koht Valga Gümnaasium Maailmahariduskuu Valgas (lisa vaata siit), õpetaja Pille Olesk - auhinnaks koolile 200 eurot väärtuses väikeõppevahendeid, -kirjandust.

Rahvusvahelise hindamise etappi edastati kokku 26 tööd 9 eri riigist, parimateks tunnistati kolma Kreekast pärit tööd:

Efektiivsem keskkonnaõiguse, Euroopa arenguaasta alane infovahetus laiemale avalikkusele

- Kampaania "Sinu otsusel on jõud. Kas tead, mida tarbid

- Koolituskursus "Keskkonnaõiglus, kliimamuutused ja keskkonnaränne" õpetajatele, koolitajatele, haridusametnikele jt huvilistele.

Koolituse põhirõhk oli iseseisval tööl - osalejad läbisid iseseisvalt e-loengud, mille järel toimusid Tartus seminarid:
26.okt 2016 I sissejuhatav seminar
6.jaan. 2017 II seminar: keskkonnaõiglus (koolitaja Rita Annus), kliimamuutused (koolitaja Jaanus Terasmaa)
20.märts 2017 III seminar: keskkonnaränne (koolitaja Igor Miilvee)
     

Koolituskursusel kasutatud 6 eestikeelset videoloengut on kõigile kätte saadavad maailmahariduslikult e-õppeplatvormilt http://edu-kit.sameworld.eu/


Keskkonnaalase ebaõigluse juhtumite e-platvorm Youth4EJ (Youth for Enivormental Justice) - lisainfo SIIN

VIDEOD

Vaata “Green Voices” videot sellest, kuidas nemad maailma muudavad

 http://bit.ly/1NcS4C1


Vaata videot MARE MORTUM


Vaata, mida tähendab ühtne maailma SameWorld projekti meeskonna jaoks:

Vaata, kuidas on seistud keskkonnaalase ebaõigluse vastu Hondurases ja mis on selle hind

Keskkonnapõgenikud. Igal aastal peab oma kodu kliimamuutuste või keskkonnakatastroofide tõttu jätma ligi 24 miljonit inimest.


GIF KAMPAANIA

7. PÕLVKONDADEVAHELINE (EBA)ÕIGLUS
6. KLIIMAMUUTUSED II


5. KESKKONNARÄNNE II4. ÕPETAMISTAVADE VÕISTLUS

3. KLIIMAMUUTUS


2. KESKKONNARÄNNE
1. KESKKONNAÕIGLUS

LISALUGEMIST

- Vt.Lisa:  õppematerjali: Jaana Kiltunen, Heli Konivuori, ROHELINE DRAAMA. ASJADE MAAILMAS, Tartu Lille Maja 2009

- Säästvast tarbimisest

PRESSITEATED

19.01.2016 Täna korraldasime Alatskivil esimese koolituspäeva teemal "Kliimamuutused ja jätkusuutlik põllumajandustootmine". Koolitus toimus 6-ndale klassile ning see koosnes nii teoreetilisest kui ka praktilisest osast. 

Meie ekspert Maili Vaher rääkis, kuidas intensiivne põllumajandus ja monokultuur mõjub mullaviljakusele ning millised on põllumajandustootmise ja kliimamuutuste vastastikused seosed.
Praktilise osa raames külvasid lapsed pottidesse erinevaid seemneid - iga laps sai 5 potti, kuhu külvas erinevaid seemneid - hernest, uba, tatart, nisu, speltanisu, rukist, otra. 2 kuu jooksul viivad lapsed ellu uurimistöö – igat potti kastetakse kas loodusliku toitaineseguga (mahe meresoola ja vetika lahus), keemilise väetise toitelahusega või kraaniveega ning jälgitakse ja pildistatakse taimede kasvamist. Kahe kuu pärast tehakse uurimistööst kokkuvõte ning analüüsitakse taimede suhkrusisaldust refraktomeetriga .


30.11.2015 Täna korraldasime Mustvees, Peipsi Gümnaasiumis koolituspäeva, teemadel:  keskkonnaalane koostöö, veeressursid maailmas jm. Teemat juhatas sisse  Külli Kangur Maaülikoolist.


11.11.2015 SAME world projekt raames korraldab Peipsi Koostöö Keskus Peipsiäärsetes koolides maailmaharidusteemalisi õppepäevi teemal “mina ja sina asjade maailmas”. Oktoobris-novembris toimuvad õpitoad Mustvees, Räpinas ja Alatskivil, rohelise draama meetodit kasutades.

30.10.2015 -  Ühine nädalase kampaaniaga

Kampaania "Sinu otsusel on jõud. Kas tead, mida tarbid.

20.10.2015 - SAME world project kohtumine ja seminar Milaanos ; 20-23 oktoober 2015
19.10. 2015 SAME World projekti esitletakse pressikonverentsil EXPOl, 20 oktoober 2015

15.10.2015 - SAME world projekt alustab maailmaharidusteemaliste õppepäevade läbiviimist koolides. Sügisel 2015 toimuvad õpitoad Mustvees, Räpinas ja Alatskivil, rohelise draama meetodit kasutades.

26.06.2015; ProjektSAME World -  SUSTAINABILITY. AWARENESS. MOBILIZATION. ENVIRONMENT in the Global Education for EYD 2015 - on Facebookis.

11.03.2015 - SAME World project kick off meeting; 11-13 March 2015 in Rome