Maailmaharidus Peipsimaa koolides 2018

Projekt nimi: Maailmaharidustegevused Peipsi piirkonnas 2018

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest

Projekti kestus:
aprill 2018 - aprill 2019
Projektijuht: Eeva Kirsipuu-Vadi, eeva.vadi @ gmail.com
Osalevad koolid: Mustvee Kool, Alatskivi J.Liivi nimeline Keskkool, Räpina Ühisgümnaasium, Kallaste Lasteaed-Põhikool, A.Haava nimeline Pala Kool, Vara Põhikool, Kolkja Lasteaed-Põhikool

Projekti üldisem eesmärk on selliste väärtustega Peipsimaa (ja laiemalt kogu Eesti), kus noored on inimõigusi austavad, sallivad, keskkonnaebaõiglust taunivad ning vaesemate piirkondade vastu solidaarsed. Ning Peipsimaa õpetajad on huvitatud ja kasutavad meelsasti oma töös maailmahariduslikke aktiivõppemeetodeid.

Selle saavutamiseks viiakse ellu erinevaid tegevusi nii eelpool loetletud koolides, aga ka mujal:
  • õpetajate koolitus-koostööseminar "Maailmaharidus Peipsimaa koolides" - 27.aprillil 2018 Alatskivil
  • viiakse läbi neli kestliku arengu teemalist orienteerumismängu Alatskivil, Mustvees, Räpinas ja Tartus. Mängudes kasutatavad materjalid koondatakse ühte kogumikku ning tehakse elektroonselt kõigile huvilistele kättesaadavaks.
  • 2018. a. sügissemestril toimub õpilastele sotsiaalreklaami/kampaaniate teemaline konkurss, millele järgneb teavitustegevus kevadel
  • maailmanädalad koolides koos loengute, õpitubade, filmide vaatamiste jms.
  • teemakohased artiklid kohalikus meedias

Projekti sündmused:
27.aprill 2018 õpetajate koolitus-koostööseminar "Maailmaharidus Peipsimaa koolides"
Ettekanded

- Maailmaharidus Tartu Erakoolis – maailmanädal ja koostöö sõpruskoolidega

Hedvy Arula, Tartu Erakool Ettekanne (pdf)  Nädala detailne kava  Nädala kokkuvõte

- Huvitavaid maailmahariduslikke aktiivõppemeetodeid.  Ettekanne, Gedy Siimenson, Tartu loodusmaja.

Psühhobussi teadusetendus  (teemadeks stereotüübid, eelarvamused, olukordade taju)

- Alatskivi, Mustvee ja Räpina koolide kogemused

Sotsiaalreklaamide konkurss, maailmanädal sügissemestril (2018/2019 õ.-a.) ja orienteerumisretked 2018. a. kevadel (mai, juuni 2018), Eeva Kirsipuu-Vadi, Eliisa Saksing


Orienteerumismängud 2018
29. mai Peipsiääre valla koolide orienteerumine Alatskivil, osalesid 5 kooli ning kokku 50 õpilast.
31. mai Mustvee Kooli orienteerumine - osales kogu kool (sel päeval 80 õpilast).
8. juuni Räpina Ühisgümnaasiumi orienteerumine (osales kogu kool, 382 õpilast).
25. september avatud orienteerumisretk Tartu linnas (50 osalejat - nii õpilasi, üliõpilasi kui täiskasvanuid)


Kogumik "Ülesanded keskkondliku orienteerumise korraldamiseks" põhineb läbiviidud orienteerumismängudel. Ülesanded on kasutamiseks kõigile huvilistele, et hõlbustada orienteerumismängu ettevalmistust.


Maailmanädalad koolides

15.-19.oktoober Alatskivi Kool, koordinaator-õpetaja Ingrid Laur, 
29.okt.-2.nov Mustvee Kool, koordinaator-õpetaja Rita Postov
12.-16.nov Pala Kool, koordinaator-õpetaja Ingrid Klandorf
19.-23.nov Räpina Ühisgümnaasium, koordinaator-õpetaja Marika Ääremaa
26.-30.nov Vara Põhikool, koordinaator-õpetaja Signe Tennisson
26.-30.nov Kallaste Kool, koordinaator-õpetaja Anna Sjuts
3.-7.dets - Kolkja Kool, koordinaator-õpetaja Tatjana Lissova

Loe siit ülevaadet, mis maailmanädalal toimus.

Sotsiaalreklaamide konkurss (sügis-talv 2018) osalevatele koolidele
Projektiaasta võttis kokku sügissemestril toimunud sotsiaalreklaamide konkurss, kuhu laekus 57 koolinoore poolt tehtud tööd. Enamik reklaamidest on tehtud meeskonnatööna ja neis joonistuvad välja noorte nägemused keskkonnas toimuvast. Teemadering on lai ja rõhuasetus väga mitmekesine. On heas mõttes üllatav, kui hästi on tänapäeva kooliõpilased kursis maailmas ja looduses toimuvaga.
Vaata uudisnuppu siit.

Parimad plakatid toodud allpool, k
õigi plakatite professionaalne kujunduse on teinud Stella Skulatšjova.
Vaata Peipsi Koostöö Keskuse FB-st või uudistest sotsiaalreklaame ja teemakohaseid artikleid!
"VEEL ON KULLA KAAL": autorid Helen-Nelle Hünnonen, Stanislav Remets ja Karolin Karlson J. Liivi nimelisest Alatskivi Koolist

"MEREREOSTUS": autorid taas Juhan Liivi nim. Alatskivi Koolist - Lia Märs, Helen Poolakese, Mariliin Piiri.
Veereostuse teemaline sotsiaalreklaam: http://www.ctc.ee/uudised/veereostuse-teemaline-sotsiaalreklaam


"IGA VIGA KAOTAB IGA": autoriteks Mustvee Kooli õpilased Marielle Mägi, Alondra Kuusik, Kristi Petuhhova ja Sofia Augusta KruusValikute ja tervise teemaline sotsiaalreklaam: http://www.ctc.ee/uudised/valikute-ja-tervise-teemaline-sotsiaalreklaamvalik-sotsiaalreklaam

"GMO - OMG" ja "ETTEVAATUST - RADOON!" on valminud Räpina Ühisgümnaasiumi koolinoorte ühistööna. Radooni ohust räägib Rober Kangro, Ragnar Naruski, Jana Säinasti, Melissa Roosi ja Anna Zaharova plakat. Kirke Tammpere ja Veronika Oiding plakat suunab vaatajaid nägema geneetiliselt muundatud organismide ehk GMO-de tarbimisega kaasnevaid ohtusid.
http://www.ctc.ee/uudised/radooni-ja-gmo-teemalised-sotsiaalreklaamid

"ET UNENÄOD TÄITUKSID, TULEB ÄRGATA" autoriteks on Mustvee Kooli õpilased Kätlin Parahhina ja Aleksandra-Eleene Rebane.
http://www.ctc.ee/uudised/viimane-sonum-noorte-sotsiaalreklaamide-konkursile-et-unenaod-taituksid-tuleb-argataVaata Räpina Ühisgümnaasiumi noorte tehtud videot ja loe natuke juurde siit
http://www.ctc.ee/uudised/sotsiaalreklaam-prugiteemaline-video

Piirkonna lehtedes ilmusid järgmised artiklid:
- GMO, plastmass ja algav grillihooaeg – abiks keskkonnasõbrale (autorid Eeva Kirsipuu-Vadi, Marje Koiksaar, Põlvamaa Koit, 7.mai 2019) 
- Millises maailmas tahame elada aastal 2030? (autor Eeva Kirsipuu-Vadi, Vooremaa, 30.aprill 2019)

- Kõkutamine ja kestlik areng Räpina koolinoortele (autor Eeva Kirsipuu-Vadi, Räpina Rahvaleht nr 171, 20. juuni 2018)